Bengt Söderström

Sakkunnig Våld mot barn 076-800 68 53

Fokusområde Barn som upplever våld och/eller själva utsätts för våld och sexuella övergrepp. Samordnare för KIBB och Efter barnförhöret.

Bakgrund

Legitimerad psykolog med lång erfarenhet av behandling av barn som utsatta för sexuella övergrepp och deras familjer. Har tidigare arbetat inom barnpsykiatrin i Stockholm.

Vad gör du gärna utanför arbetstid?

När jag inte umgås med barn och barnbarn, skulpterar jag gärna eller vandrar längs Cornwalls kust.