Ellinor Åslin Hägg

Kommunikatör

Arbetar främst med strategisk och praktisk kommunikation kring arbetsmodellen Skolfam, samt några av våra projekt som rör Våld och övergrepp mot barn. Har också specifika kunskaper om produktion och klippning av rörlig bild, samt översättningsarbete.

Bakgrund

Har arbetat på Stiftelsen Allmänna Barnhuset sedan 2014. Master i journalistik från Umeå universitet och kandidatexamen i sociologi från Uppsala universitet. Har arbetat med barnrättsfrågor sedan 2012. Innan dess arbetade jag som journalist och redaktör, främst med inriktning mot webb och rörlig bild.

Vad gör du gärna utanför arbetstid?

Barnen upptar största delen av min tid utanför jobbet, men vi lyssnar väldigt mycket på musik ihop, seglar på somrarna och är i skogen. Gillar annars dans i alla dess former och att umgås med vänner.