Emma Tengwall

Föräldraledig

Samordnar Skolfams nationella nätverk och kvalitetssäkrar och utvecklar arbetsmodellen tillsammans med en styrgrupp. Även ansvarig för forskningsverksamheten samt arbetar med projektet Dagsattprataom.se.

Bakgrund

Masterexamen i mänskliga rättigheter, kandidatexamen i sociologi. Tidigare arbetat som mentor och språklärare i svenska och spanska på högstadiet. Gjort praktik i Peru och Portugal inom brottsofferstöd och våldsförebyggande verksamheter. Ideellt engagerad i tio års tid inom organisationer inriktade på att förebygga och bekämpa hedersrelaterat- och sexuellt våld.

Vad gör du gärna utanför arbetstid?

Min fritid fyller jag med kick-boxning, böcker och vegetarisk matlagning.