Sofia Lager Millton

Projektmedarbetare Letterbox Club Sverige 076-800 61 25

Bakgrund

Socionom och magister i socialt arbete. Har arbetat 15 år inom kommunal socialtjänst, som socialsekreterare och arbetsledare och under 10 år som regional utvecklingsledare för socialtjänsten i Jönköpings län.

Vad gör du gärna utanför arbetstid?

Läser böcker, fixar med vårt torp, påtar i trädgården och umgås med familjen.