Theo flyttar

Utgiven 22 mars 2016 | Författare: Socialförvaltningen i Stockholms stad
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Boken är slut i lager

En bok om familjehemsplacering för dig som är barn

Den är tänkt att fungera som en information till barnet om vad en ... Läs mer

Slut i lager

Gratis

Boken är slut i lager

En bok om familjehemsplacering för dig som är barn

Den är tänkt att fungera som en information till barnet om vad en placering i jour- eller familjehem kan innebära. Boken ska vara personlig. Den har barnets perspektiv, sammanfattar barnets rättigheter och använder barnets språk.

Texten i boken är medvetet utformad för att låta barnet förstå vad han eller hon har för rättigheter. Att ha kontakt med den biologiska familjen, att ha en egen namngiven socialsekreterare och att ha rätt att vara med och bli lyssnad på är några exempel på teman som finns med i boken.

Theo flyttar riktar sig i första hand till de lite mindre barnen även om den visat sig fungera bra som diskussionsunderlag för barn ända upp i tonåren.

Texten är framtagen av Socialförvaltningen i Stockholms stad och utgår från förslag från familjehemsvården och familjehemsplacerade ungdomar.

Illustration och grafisk form: ©Caroline Roberts