Utbildning i barnkonventionen för politiker

8 april 2024 i Karlstad
FN:s barnrättskommitté kom 2023 med nya rekommendationer gällande hur Sverige bör arbeta för att implementera barnkonventionen. Kommittén uppmanar Sverige att hantera de regionala skillnaderna f... Läs mer

500 kr

FN:s barnrättskommitté kom 2023 med nya rekommendationer gällande hur Sverige bör arbeta för att implementera barnkonventionen. Kommittén uppmanar Sverige att hantera de regionala skillnaderna för att säkerställa att barn har lika tillgång till bland annat en god utbildning och skydd mot våld och diskriminering.

Under en halvdag går vi igenom vad barnkonventionen innebär på kommunal och regional nivå. Vi går igenom väsentliga förutsättningar och presenterar praktiska exempel.

  • Vad innebär barnkonventionen som lag i praktiken för dig som förtroendevald?
  • På vilket sätt kan du som förtroendevald säkerställa barnkonventionen i beslutsfattande?
  • Vilka verktyg finns för att genomföra barnkonventionen i praktiken?
  • Hur kan du som förtroendevald vara kravställare och följa upp beslut?

I anslutning till Barnrättsdagarna i Karlstad den 8, 9 och 10 april samarbetar nationella och regionala aktörer för att lyfta barnkonventionen. Denna utbildning kommer följa samma tema som konferensen: Barnkonventionen som lag i praktiken med fokus på barnets rättigheter när föräldrar har svårigheter.

Det är många barn som bor med en förälder som har ett missbruk, en psykisk sjukdom, en psykisk funktionsnedsättning eller en allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Det gäller också barn vars förälder dör. Genom att erbjuda ändamålsenligt stöd till föräldrar och barn kan en ogynnsam utveckling vändas och risken minskar för försummelse och psykiskt lidande, med påföljande omfattande samhällsinsatser. Barn som har föräldrar med svårigheter är ett gemensamt samhällsuppdrag.

PLATS: Karlstad CCC.
TID: Programstart den 8 april 2024, kl. 13:00-17:00 med efterföljande mingel.
LUNCH: Lunch serveras klockan 12:00.
KOSTNAD: 500 kr ex moms. Lunch, fika och mingel ingår.

Ladda ned inbjudan till utbildningen som pdf

Du som anmäler dig till utbildningen den 8 april erbjuds även boka en plats på Barnrättsdagarna (en eller två dagar) till en kostnad av 1 648 kr ex. moms per dag. Du anmäler dig till detta enkelt som ett tillval via samma formulär som utbildningen.