Våld i ungas nära relationer – hur ser forskningen ut?

14 februari kl. 08:00 i Stockholm eller digitalt

Delta på Jämställdhetsmyndighetens konferens om våld i unga parrelationer där Stiftelsen Allmänna Barnhuset presenterar den nya rapporten 'Våld i ungas nära relationer och... Läs mer

0 kr

Delta på Jämställdhetsmyndighetens konferens om våld i unga parrelationer där Stiftelsen Allmänna Barnhuset presenterar den nya rapporten ’Våld i ungas nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck’, rapporten är ett samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten och Stiftelsen Allmänna Barnhuset och bygger på fakta från vår nationella kartläggning ’Våld mot barn 2022’.

Det våld som utövas i ungas nära relationer har relativt nyligen identifierats och synliggjorts, både i praktik och forskning. Det finns dock få studier i Sverige med fokus på ungas våldsutsatthet och våldsutövande. Behovet av mer kunskap är stort och i enlighet med detta bjuder Jämställdhetsmyndigheten in till en heldagskonferens med fokus på forskning kring våld i ungas nära relationer.

Under dagen presenteras bland annat:

  • Dödligt partnervåld mot unga. Shilan Caman med. dr. Centrum för psykiatriforskning på Karolinska institutet och Sara Skott docent i Kriminologi på Mittuniversitetet.
  • Våld i ungas nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Carolina Jernbro lektor i folkhälsovetenskap och Åsa Landberg leg. psykolog och leg. psykoterapeut, Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
  • Våld i ungas nära relationer och det ideella stödet- möjligheter och begränsningar. Sibel Korkmaz fil.dr i socialt arbete och Carolina Överlien professor i socialt arbete, Stockholms universitet.

Mer info och anmälan hittar du på Jämställdhetsmyndighetens webbplats