Skolfams konferens

Skolfams konferens är en årlig mötesplats som arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med någon av Skolfams regioner. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med placerade barn och deras skolgång.

Konferensen riktar sig främst till de som i sitt yrke möter barn som är placerade, till exempel specialpedagoger, psykologer och socialsekreterare samt beslutsfattare, såväl inom som utanför Skolfams nätverk.

Skolfams konferens 2022

Den 27-28 oktober 2022 hölls Skolfams årliga nationella konferens. I år arrangerades konferensen i Norrköping på Louis De Geer konsert och kongress och hade temat  Språket som språngbräda – språkets betydelse för barn i familjehem, där vi lyfte vikten av språket för barnets chans att växa, lära och utvecklas. Program för Skolfams konferens 2022 (pdf)

Skolfams konferens 2023

Datum klart för nästa års Skolfamkonferens, det blir den 12-13 oktober i Göteborg. Boka in det i din kalender redan nu!

Tid och plats:
Den 12-13 oktober 2023
Göteborg

Mer info kommer snart!

Har du frågor?

Kontakta projektledare för Skolfams konferens!

Agneta Invarsson

Projektledare