Konferenser, webbinarier & utbildningar

Stiftelsen Allmänna Barnhuset erbjuder utbildningar och sprider kunskap från forskning inom barnrättsfrågor. Klicka på aktuell rubrik i listan nedan för att läsa mer och anmäla dig till kommande konferenser, webbinarier och utbildningar. Om inte annat anges är anmälan till våra konferenser och utbildningar bindande, men platsen kan vid behov överlåtas till annan. Webbinarier är i de flesta fall kostnadsfria. För frågor om våra arrangemang kontakta info@allmannabarnhuset.se

OBS! Glöm inte att avsluta din anmälan via varukorgen uppe till höger på sidan!

Visa alla Konferenser Utbildningar Webbinarium Webbutbildningar Intresseanmälan till utbildning

Barnrättsdagarna 2024

TEMA: Barns rättigheter när föräldrar har svårigheter

Barnrättsdagarna 2024 arrangeras den 8, 9 & 10 april på Karlstad CCC. Tema: Barns rättigheter när föräldrar har svårigheter.

3795 kr

Nordiska barnavårdskongressen, NBK 2024

Tema: FN:s konvention om barnets rättigheter i policy och praktik - Vad kan vi lära oss av de övriga nordiska länderna? 2-4 september 2024 i Oslo, Norge

Tema: FN:s konvention om barnets rättigheter i policy och praktik - Vad kan vi lära oss av de övriga nordiska länderna? 2-4 september 2024…