Ungdomsbostäder i våra fastigheter

Mindre lägenheter i våra fastigheter förmedlas till dig som är mellan 18 och 25 år via Bostadsförmedlingen, som så kallade ungdomsbostäder. Då behöver du vara anmäld hos Bostadsförmedlingen.

Läs mer om ungdomsbostäder på Bostadsförmedlingens webbplats

Bostadsförmedlingens logotyp