Uttalande från styrelsen

Stiftelsen Allmänna Barnhusets styrelse har beslutat om en uppdaterad fastighetspolicy för stiftelsens lägenheter med förtydliganden av rutiner och regelverk kring uthyrning.

Läs mer
1 2 3 23