BRA- Barns rätt som anhöriga

BRA-modellen för samtal med barn

BRA-samtal är en beprövad modell för att stödja personal inom kommuner, regioner och ideella organisationer i samtal med barn när de är anhöriga. Modellen är framtagen inom ramen för utvecklingsarbetet BRA – Barns Rätt som Anhöriga.

Det gäller barn som har en förälder eller annan vuxen omsorgsperson med:

  • missbruks- eller spelproblem,
  • psykisk sjukdom, psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning,
  • en allvarlig fysisk sjukdom/skada, eller som dör.

Det gäller även när en förälder har utsatt barnet eller någon annan närstående för våld. Förutsättningen för BRA-samtal är då att föräldern får någon form av insats eller behandling. Modellen kan även användas med anledning av att barnet kommer till ett skyddat boende med sin förälder.

Öka barnets delaktighet

Modellen är utvecklad för samtal med barn mellan 7–18 år. Med stöd från Allmänna arvsfonden har Stiftelsen Allmänna Barnhuset ett pågående arbete att utveckla BRA-samtal för yngre barn. Målet är att ta fram samtalsverktyg för barn i åldern 3-6 år.

Ledstjärna för utvecklingsarbetet BRA är att se barnet som subjekt och aktör med rätt att själv få uttrycka sitt behov av information och stöd. Syftet är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme i sitt eget liv. På lång sikt är målsättningen att stärka barnets utveckling och förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Ladda ned utskriftsvänlig folder om BRA-samtal

Filmen om BRA


Det finns många barn som är anhöriga till en förälder eller annan vuxen som dom bor tillsammans med, och som kan ha ett missbruk, en psykisk sjukdom, en psykisk funktionsnedsättning eller en allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Det gäller också barn vars förälder dör.

Utbildning i BRA-samtal


BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, regioner och idéburna organisationer i hur barn kan få information och stöd när en förälder, eller annan vuxen som barnet bor med, har någon form av allvarlig sjukdom eller annan svårighet.

Det skapar en väldigt speciell stämning i en familj när det finns så mycket som är osagt. Jag upplever att det blir en stor lättnad i familjerna efter att barnen har fått information och fått ställa sina frågor. […] BRA-samtal är ett väldigt lätt sätt att arbeta med barns rättigheter på!
Personal som arbetar med patienters barn på traumamottagning för vuxna

Lär dig mer! Läs antologin Barns rätt som anhöriga

Har du frågor om utvecklingsarbetet BRA?

Åsa Lundström Mattsson

Samordnare för BRA – Barns Rätt som Anhöriga 073-533 25 53