Barnrättstorget

Platsen för barnrättsfrågor i Almedalen

Barnrättstorget är en årlig mötesplats för kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen. Myndigheter och organisationer belyser barnrättsfrågor ur olika perspektiv och besökarna får under hela veckan delta i seminarier, samtal och debatter.

Tanken bakom Barnrättstorget är att belysa barnets rättigheter ur olika perspektiv och att samla frågorna på en plats för att inte konkurrera om tid och utrymme, och på så sätt underlätta för intresserad publik att hitta barnrättsfrågorna. Syftet med Barnrättstorget är att skapa goda förutsättningar för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor. Förhoppningen är också att Barnrättstorget ska bidra till att belysa barnrättsfrågor ur flera olika perspektiv. Genom att samla myndigheter och andra viktiga aktörer på samma plats får Almedalens besökare lättare att hitta barnrättsfrågorna.

Barnrättstorget 2022


Almedalsveckan 2022 ägde rum 3-7 juli. På Barnrättstorget 2022 fanns förutom Stiftelsen Allmänna Barnhuset även Barnafrid vid Linköpings universitet, Bris, Ecpat, Junis, Jämställdhetsmyndigheten, Maskrosbarn, Rädda Barnen och Unicef Sverige. Barnrättstorget 2022 hölls på Hamnplan 218.

Se seminarierna


Under Almedalsveckan 2022 så filmades och livesändes samtliga seminarier som anordnades av Barnhuset. Filmerna finns nu tillgängliga via vår YouTube-kanal.

Har du frågor?

Kontakta projektledaren för Barnrättstorget

Susanne Björk

Projektledare och kommunikatör 0701-06 31 13