Barnrättstorget

Platsen för barnrättsfrågor i Almedalen

Barnrättstorget är en årlig mötesplats för kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen. Myndigheter och organisationer belyser barnrättsfrågor ur olika perspektiv och besökarna får under hela veckan delta i seminarier, samtal och debatter.

Tanken bakom Barnrättstorget är att belysa barnets rättigheter ur olika perspektiv och att samla frågorna på en plats för att inte konkurrera om tid och utrymme, och på så sätt underlätta för intresserad publik att hitta barnrättsfrågorna. Syftet med Barnrättstorget är att skapa goda förutsättningar för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor. Förhoppningen är också att Barnrättstorget ska bidra till att belysa barnrättsfrågor ur flera olika perspektiv. Genom att samla myndigheter och andra viktiga aktörer på samma plats får Almedalens besökare lättare att hitta barnrättsfrågorna.

Medverkande 2023: Barnafrid, Brottsoffermyndigheten, Ecpat Sverige, Erikshjälpen, Junis, Majblomman, Maskrosbarn, Polisens Nationella Avdelning (NOA), SOS Barnbyar, Statens Medieråd, Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Barnrättstorget 2023


Barnrättstorget i Almedalen genomfördes den 27 juni – 1 juli 2023. Du kan se alla Stiftelsen Allmänna Barnhusets seminarier och samtal från i efterhand på vår Facebook-sida.

Se inspelningar från Almedalen

Har du frågor?

Kontakta projektledaren för Barnrättstorget.