Vi arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vår verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare.

En vuxen han håller i ett barns hand.

Nya utbildningsomgångar för KIBB tillgängliga!


Nu finns nya utbildningsomgångar tillgängliga för dig som vill utbilda dig inom behandlingsmetoden KIBB, Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel. Du kan välja om du vill gå utbildningen i Söråker (Sundsvall) eller Trelleborg/Höör.

Barnrättsdagarna – en årlig mötesplats


Barnrättsdagarna är tematiserade årliga konferenser med syftet sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen i praktiken. Barnrättsdagarna är till för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

Senaste nyheterna

Uttalande från styrelsen

Stiftelsen Allmänna Barnhusets styrelse har beslutat om en uppdaterad…

Läs mer

Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus

Med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen)…

Läs mer
Fler nyheter

Söker du efter annan information?


Släktforskar du? Letar du efter ett specifikt Barnahus? Eller vill du ha information om hur du kan prata med barn om svåra frågor? Nedan har vi samlat några länkar. Klicka på den som är relevant för dig.

Besök dagsattprataom.se Hitta ett Barnahus Släktforskning

Stiftelsen Allmänna Barnhusets historia


År 1633 grundades Stiftelsen Allmänna Barnhuset, då kronan skänkte mark och pengar till det första barnhuset i Sverige. Det byggdes i kvarteret Barnhuset i Stockholm vid Barnhusgatan nära Norra Bantorget. Än idag har kvarteret samma namn.