Vi arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vår verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare.

En vuxen han håller i ett barns hand.

Sök forskningsmedel


Forskningsomgången för 2024 är öppen den 27 februari – 30 april. Årets forskningsomgång prioriterar pågående projekt som tidigare beviljats medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt planeringsanslag till mer nystartade forskningsprojekt. 2024 prioriteras särskilt ansökningar om barn i den sociala barnavården.

Barnrättsdagarna – en årlig mötesplats


Barnrättsdagarna är tematiserade årliga konferenser med syftet sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen i praktiken. Barnrättsdagarna är till för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

Senaste nyheterna

Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus

Med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen)…

Läs mer

Här är vinnarna av Stora Priset 2024

Stora Priset för 2024 tilldelas Ersta Vändpunkten och Randiga…

Läs mer
Ledig tjänst hos Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Bli utbildare i KIBB eller Efter barnförhöret

Stiftelsen Allmänna Barnhuset utbildar genom sitt utbildningsbolag i metoden…

Läs mer
Fler nyheter

Söker du efter annan information?


Släktforskar du? Letar du efter ett specifikt Barnahus? Eller vill du ha information om hur du kan prata med barn om svåra frågor? Nedan har vi samlat några länkar. Klicka på den som är relevant för dig.

Besök dagsattprataom.se Hitta ett Barnahus Släktforskning

Stiftelsen Allmänna Barnhusets historia


År 1633 grundades Stiftelsen Allmänna Barnhuset, då kronan skänkte mark och pengar till det första barnhuset i Sverige. Det byggdes i kvarteret Barnhuset i Stockholm vid Barnhusgatan nära Norra Bantorget. Än idag har kvarteret samma namn.