Letterbox Club Sverige

Letterbox Club Sverige

Letterbox Club Sveriges syfte är att stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust till att läsa, räkna och lära sig. Deltagande barn får paket hemskickade under maj-oktober med noggrant utvalda böcker, spel och skrivmaterial. Projektet vänder sig till barn i åldern 6-11 som bor i familjehem, lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd eller har öppna insatser.

”Barnet har skuttat och jublat
från brevlådan och hem.”
– Familjehemsförälder i utvärdering om Letterbox Club Sverige

Deltagande i Letterbox Club innebär att barnen får ett paket per månad, via posten. En omgång pågår i sex månader och således innebär det sex paket till barnen. Varje paket innehåller en faktabok, en skönlitterär bok och spel med matematiska utmaningar som är noga utvalda för att öka barnets läslust och intresse för matematik. Paketen finns i tre olika svårighetsgrader som spänner över årskurs F-5, samt specialpaket för barn med läs- och skrivsvårigheter och mångspråkspaket med inriktning somaliska och arabiska för barn med bristande kunskaper i svenska.

Letterbox Club Sverige startade 2014 som ett pilotprojekt i Jönköpings och Stockholms län, men drivs sedan 2019 av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Anmälan till Letterbox Club 2023 hittar du längre ner på sidan.

Förut så gillade jag inte matematik så mycket, men nu tycker jag att det är jättekul.

Barn i utvärdering om Letterbox Club Sverige

Så här går det till!
Hur genomförs Letterbox Club rent praktiskt? Vilka paket finns att välja mellan och vad kostar det att delta?
Läs mer här

Film om Letterbox Club


Letterbox Club Sverige – en insats för barn i socialt utsatta situationer.

Varför är Letterbox Club viktigt?

Letterbox Club Sverige vänder sig till barn i kontakt med socialtjänsten, främst till barn som är placerade i familjehem, men också till barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Här är några punkter om varför Letterbox Club kan vara så viktigt!

 • Arbetet med Letterbox Club har på flera sätt bäring i barnkonventionen. Bland annat har barn enligt  barnkonventionen rätt till utbildning och utveckling.
 • För de barn vars vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser behöver samhället garantera barnen rimliga förutsättningar. Letterbox Club syftar till att jämna ut skillnader för barn och att ge dem bättre förutsättningar att klara skolgången med uppnådda mål.
 • I en enkät från 2019, svarade 90% av de barnen som deltog i Letterbox Club, att de upplevde det som bra eller jättebra!
 • Studier visar att barnen som deltagit i Letterbox Club känner sig uppmärksammade och sedda. Flera upplever också ett större intresse för böcker och lärande och till och med att deras kunskaper utvecklats.

Nyfikenhet till lärande – i ett paket på posten

Den här publikationen handlar om hur nyfikenhet och intresse för lärande kan stärkas hos barn i socialt utsatta livssituationer och om interventionen Letterbox Club Sverige.

Forskning visar att goda skolresultat är av största vikt för människors hälsa och psykosociala situation i vuxenlivet. Dessutom finns det resultat som tydligt visar att barn i utsatta situationer, och kanske främst barn i samhällsvård, inte presterar så bra i skolan som de skulle behöva göra. Det behöver finnas ett omfattande och varierat stöd för att samhällsvårdade barn ska få de bästa förutsättningarna för att utvecklas.

Ladda ner publikationen

Resultat 2021

Resultat från utvärderingen av Letterbox Club 2021

Föräldrarna säger:

 • Bara positivt. Barnen har fått glädjen i att läsa
 • En fantastisk möjlighet till läs och upptäckarglädje, som delas med övriga familjen och klasskompisar.
 • Ibland har han tyckt att det varit bra saker och ibland mindre bra, han gillar fysiska saker.
 • Halleluja moment varje gång.

Barnen säger:

 • Jag skulle vilja ha mer Letterbox, det var kul när paketen kom.
 • Jag tyckte om mina böcker i paketet. Min mamma och pappa läste med mig.
 • Det har varit bra eftersom jag lärt mig läsa.
 • Allt är bara roligt.

Webbinarium – Placerade barn och rätten till en god utbildning


Webbinar om Letterbox Club (se från 16 minut).

Vanliga frågor och svar

Hur ofta får barnen paket?
Barnen får paket en gång per månad under maj – oktober. Därefter är det uppehåll och för att barnet ska få paket även nästkommande år krävs en ny anmälan.
Går det att byta nivå på paketen?
Om den nivå barnet fått på sina paket visar sig vara alldeles för enkelt eller för svårt för barnet går det oftast att byta nivå på paketet om det görs efter första eller andra utskicket. Ta kontakt med oss så försöker vi att ordna det så att det blir så bra som möjligt för varje barn. Det gör ni på letterboxclub@allmannabarnhuset.se
Vad är en Toolbox?
En toolbox är en liten väska som skickas till det deltagande barnets förälder/familjehemsförälder ungefär samtidigt som barnet får sitt första paket. Toolboxen är till för den vuxne och innehåller information om Letterbox Club, tips om hur man kan stödja barnets läslust om man har ett barn som inte vill/kan läsa respektive om man har ett barn som tycker om att läsa. Toolboxen innehåller även några hjälpmedel och förslag på aktiviteter som man som vuxen kan genomföra tillsammans med sitt barn. Toolboxen finns endast i en variant oavsett vilket paket barnen får. Om flera syskon deltar behöver föräldrarna endast en toolbox. Toolboxen finns med material översatt till arabiska och somaliska
Vad kostar det att anmäla ett barn till Letterbox Club?
Det kostar 2 200 kr per barn och år. I priset ingår allt material till sex paket, böcker, spel och diverse saker för nytta och nöje. Även packning och leverans av paketen till kommunen ingår. Porto för paketet från kommunen till barnet står kommunen för.
Kan samma barn vara med flera gånger?
Ja samma barn kan vara med flera gånger, varje år från 6-12 år. Paketnivå orange, blå, röd samt turkos i alla åldersnivåer finns i olika varianter så om barnet inte behöver respektive nivå mer än två år så är innehållet helt nytt varje gång (förutom att det innehåller visst skrivmaterial varje år, t.ex. pennor).

Kontakta mig!

Har du frågor om Letterbox Club, eller bara nyfiken på att veta mer! Tveka inte att kontakta mig!

Monica Achá Sonesson

Projektansvarig Letterbox Club Sverige 073-516 17 52