Letterbox Club Sverige

Letterbox Club Sverige

Letterbox Clubs syfte är att stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust till att läsa, räkna och lära sig. Deltagande barn får paket hemskickade med utvalda böcker, spel och skrivmaterial. Projektet vänder sig till barn i åldern 4-11 som bor i familjehem, lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd eller har öppna insatser.

”Barnet har skuttat och jublat
från brevlådan och hem.”
– Familjehemsförälder i utvärdering om Letterbox Club Sverige

Deltagande i Letterbox Club innebär att barnen får ett paket per månad i sex månader, via posten. Varje paket innehåller en faktabok, en skönlitterär bok och spel med matematiska utmaningar som är noga utvalda för att öka barnets läslust och intresse för matematik. Paketen finns i olika svårighetsgrader från 4 – 11 års ålder, samt specialpaket för barn med läs- och skrivsvårigheter och mångspråkspaket med inriktning somaliska och arabiska.

Film om Letterbox Club


Letterbox Club Sverige – en insats för barn i socialt utsatta situationer.

Vad säger deltagande kommuner?

Letterbox Club Sverige vänder sig till barn i kontakt med socialtjänsten, främst till barn som är placerade i familjehem, men också till barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd. 2023 deltog 1167 barn från 56 kommuner. Utvärdering visar resultaten:

  • ”Paketen är mycket uppskattade och efterlängtade av barnen. Genomtänkt och bra innehåll.”
  • ”Letterbox Club har även uppskattats mycket av barnen och familjehemmen som har haft möjlighet att medverka. Detta är en mycket positiv insats som jag hoppas kommer fortsätta framledes.”
  • ”Fantastiskt att se hur ordförråd och läshastighet har ökat hos den placerade sedan han fick Letterbox.”
  • ”Mycket bra, fortsätt fortsätt det är så värdefullt för barnen att de får sitt paket även om de flyttat, de är uppmärksammade och inte bortglömda.”

Nyfikenhet till lärande – i ett paket på posten

Den här publikationen handlar om hur nyfikenhet och intresse för lärande kan stärkas hos barn i socialt utsatta livssituationer och om interventionen Letterbox Club Sverige.

Forskning visar att goda skolresultat är av största vikt för människors hälsa och psykosociala situation i vuxenlivet. Dessutom finns det resultat som tydligt visar att barn i utsatta situationer, och kanske främst barn i samhällsvård, inte presterar så bra i skolan som de skulle behöva göra. Det behöver finnas ett omfattande och varierat stöd för att samhällsvårdade barn ska få de bästa förutsättningarna för att utvecklas.

Ladda ner publikationen

Webbinarium – Placerade barn och rätten till en god utbildning


Webbinar om Letterbox Club (se från 16 minut).

Vanliga frågor och svar

Hur ofta får barnen paket?
Barnen får paket en gång per månad under maj – oktober. Därefter är det uppehåll och för att barnet ska få paket även nästkommande år krävs en ny anmälan.
Går det att byta nivå på paketen?
Om den nivå barnet fått på sina paket visar sig vara alldeles för enkelt eller för svårt för barnet går det oftast att byta nivå på paketet om det görs efter första eller andra utskicket. Ta kontakt med oss så försöker vi att ordna det så att det blir så bra som möjligt för varje barn. Det gör ni på letterboxclub@allmannabarnhuset.se
Vad är en Toolbox?
En toolbox är en liten väska som skickas till det deltagande barnets förälder/familjehemsförälder ungefär samtidigt som barnet får sitt första paket. Toolboxen är till för den vuxne och innehåller information om Letterbox Club, tips om hur man kan stödja barnets läslust om man har ett barn som inte vill/kan läsa respektive om man har ett barn som tycker om att läsa. Toolboxen innehåller även några hjälpmedel och förslag på aktiviteter som man som vuxen kan genomföra tillsammans med sitt barn. Toolboxen finns endast i en variant oavsett vilket paket barnen får. Om flera syskon deltar behöver föräldrarna endast en toolbox. Toolboxen finns med material översatt till arabiska och somaliska
Vad kostar det att anmäla ett barn till Letterbox Club?
Det kostar 2 200 kr per barn och år. I priset ingår allt material till sex paket, böcker, spel och diverse saker för nytta och nöje. Även packning och leverans av paketen till kommunen ingår. Porto för paketet från kommunen till barnet står kommunen för.
Kan samma barn vara med flera gånger?
Ja samma barn kan vara med flera gånger, varje år från 6-12 år. Paketnivå orange, blå, röd samt turkos i alla åldersnivåer finns i olika varianter så om barnet inte behöver respektive nivå mer än två år så är innehållet helt nytt varje gång (förutom att det innehåller visst skrivmaterial varje år, t.ex. pennor).

Kontakta mig!

Har du frågor om Letterbox Club, eller bara nyfiken på att veta mer? Tveka inte att kontakta mig.

Agneta Ingvarsson

Projektansvarig Letterbox Club Sverige 076-8111808