Anmälan till Letterbox Club Sverige

Anmälan för 2024 är stängd. Vi öppnar upp för nästa års omgång i oktober 2024.

Innan ni anmäler barn är det viktigt att de får information om insatsen och själva får välja om de vill delta. För att göra det enklare har vi tagit fram information till både föräldrar och barn som du kan ladda ned nedan.

Kostnader

De kostnader som åläggs deltagande kommuner utöver arbetstid för att genomföra ovanstående arbetsuppgifter är:

  • 2 200 SEK/barn för 6 paket vilket täcker innehållet i paketen.
  • Porto för utskick av paket till barnen och en Toolbox till föräldrar/familjehemsföräldrar.

Övriga kostnader såsom projektledning, spelutveckling, urval av material, tryckkostnader, packning m.m. står Letterbox Club för.

Välja rätt paket

Läs mer om hur Letterbox Club Sverige fungerar och vilka paket vi erbjuder.

När ni har anmält barn, behöver ni även fylla i ett dokument med en del uppgifter om barnet. Detta görs för att vi ska kunna utvärdera insatsen. Informationen vi samlar in kommer inte att röja barnets identitet. Här fyller du i dokumentet:

Uppgifter om anmälda deltagare

Skicka det ifyllda dokumentet till oss via mail till letterboxclub@allmannabarnhuset.se, efter att ni skickat in anmälan. Anmälan görs nedan.

Har du frågor om anmälan till Letterbox Club?

Agneta Ingvarsson

Projektansvarig Letterbox Club Sverige 076-8111808