Anmälan till Letterbox Club Sverige

Nedan kan du anmäla barn till omgång 2023 av Letterbox Club Sverige. Anmälningstiden är öppen från 13 oktober 2022 till 31 januari 2023.

Innan ni anmäler barn, är det viktigt att de får information om insatsen och själva får välja om de vill delta. För att göra det enklare har vi tagit fram information till både föräldrar och barn som du kan ladda ned nedan.

Information till barn på svenska, arabiska  och somaliska.

Länk till informationsfolder till föräldrar på svenskaarabiska och somaliska.

Kostnader

De kostnader som åläggs deltagande kommuner utöver arbetstid för att genomföra ovanstående arbetsuppgifter är:

  • 2 200 SEK/barn för 6 paket vilket täcker innehållet i paketen.
  • Porto för utskick av paket till barnen och en Toolbox till föräldrar/familjehemsföräldrar.

Övriga kostnader såsom projektledning, spelutveckling, urval av material, tryckkostnader, packning m.m. står Letterbox Club för.

Välja rätt paket

Paketen finns i tre olika svårighetsgrader. Läs mer om hur Letterbox Club Sverige fungerar och paketen som finns att välja mellan via länken här!

När ni anmält barn, behöver ni även fylla i ett dokument med en del uppgifter om barnet, för att vi ska kunna utvärdera insatsen. Informationen vi samlar in kommer inte att röja barnets identitet. Ladda ned dokumentet och skicka dokumentet nedan till oss via letterboxclub@allmannabarnhuset.se, efter att ni skickat in anmälan.

Uppgifter om anmälda deltagare till Letterbox Club (.xlsx)

Anmälan till Letterbox

Detta formulär är till för kommuner som vill anmäla barn till nästa omgång av Letterbox Club.

Anpassade paket

Om er kommun har barn som är nya i svenska språket eller har läs- och skrivsvårigheter, kan ni välja anpassade paket till dem.
För barn som har läs- och skrivsvårigheter.
För barn som har arabiska som modersmål.
För barn som har arabiska som modersmål.
För barn som har arabiska som modersmål.
För barn som har somaliska som modersmål.
För barn som har somaliska som modersmål.
För barn som har somaliska som modersmål.

Toolbox till föräldrar/familjehemsföräldrar

Ange hur många toolbox-paket ni behöver. Beräkna en per familj (även om flera barn i samma familj deltar). Toolboxen innehåller bland annat råd och tips till föräldrarna. Obs! Det tillkommer inte någon extra kostnad för beställning av Toolbox-paket.

Beställ extra paket till er verksamhet

Om ni vill ha extra paket att använda i er verksamhet exempelvis för att presentera Letterbox för andra är ni välkomna att ta kontakt med oss på: letterboxclub@allmannabarnhuset.se

Uppgifter om kontaktperson

Ange den person hos er som kommer att ansvara för kontakt med Letterbox Club, information till deltagare, logistik kring paketen, tidsplan m.m.
Namn på kontaktperson(Obligatoriskt)
Postadress(Obligatoriskt)
Faktureringsadress(Obligatoriskt)
OBS! Om din organisation enligt lag kräver e-fakturering måste PEPPOL-ID och/eller GLN-nr anges. Kontrollera med din ekonomiavdelning innan beställning/anmälan görs.
Leveransadress för paket till kontaktperson(Obligatoriskt)
OBS: ej boxadress

Var hörde ni talas om Letterbox Club?
GDPR-godkännande(Obligatoriskt)
Jag godkänner Stiftelsen Allmänna Barnhusets behandling av mina personuppgifter för att kunna kontakta mig inom ramen för Letterbox Club Sverige.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om anmälan till Letterbox Club?

Monica Achá Sonesson

Projektansvarig Letterbox Club Sverige 073-516 17 52