Anmälan till Letterbox Club Sverige

Nedan kan du anmäla barn till omgång 2024 av Letterbox Club Sverige. Anmälan är öppen till XXX 2024.

Innan ni anmäler barn är det viktigt att de får information om insatsen och själva får välja om de vill delta. För att göra det enklare har vi tagit fram information till både föräldrar och barn som du kan ladda ned nedan.

Kostnader

De kostnader som åläggs deltagande kommuner utöver arbetstid för att genomföra ovanstående arbetsuppgifter är:

  • 2 200 SEK/barn för 6 paket vilket täcker innehållet i paketen.
  • Porto för utskick av paket till barnen och en Toolbox till föräldrar/familjehemsföräldrar.

Övriga kostnader såsom projektledning, spelutveckling, urval av material, tryckkostnader, packning m.m. står Letterbox Club för.

Välja rätt paket

Läs mer om hur Letterbox Club Sverige fungerar och paketen som finns att välja mellan via länken här!

När ni anmält barn, behöver ni även fylla i ett dokument med en del uppgifter om barnet, för att vi ska kunna utvärdera insatsen. Informationen vi samlar in kommer inte att röja barnets identitet. Ladda ned dokumentet och skicka dokumentet nedan till oss via letterboxclub@allmannabarnhuset.se, efter att ni skickat in anmälan.

Uppgifter om anmälda deltagare till Letterbox Club

Har du frågor om anmälan till Letterbox Club?

Monica Achá Sonesson

Projektansvarig Letterbox Club Sverige 073-516 17 52