Styrelse Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset leds av en styrelse med en ordförande samt sex ledamöter som alla utses av regeringen.

Barnhuset har ny styrelse från den 1 januari 2022. Regeringen har förordnat följande styrelse fram till 31 december 2026.