Utbildning i BRA-samtal för en grupp

Boka en utbildning i BRA-samtal för er verksamhet! Ni kan välja en digital eller fysisk utbildning på plats hos er.

Omfattning

Datum för utbildningen bestäms i samråd med be... Läs mer

Boka en utbildning i BRA-samtal för er verksamhet! Ni kan välja en digital eller fysisk utbildning på plats hos er.

Omfattning

Datum för utbildningen bestäms i samråd med beställaren. En utbildningsomgång är två heldagar (08.30-16.00). Tidsperiod mellan de två dagarna är ca 4 veckor. Två personer med gedigen erfarenhet av ämnesområdet leder utbildningen.

Kostnad

4 995 kr/deltagare ex moms inkl. utbildningsmaterial. Utbildning kan beställas för en grupp på 18 – 20 personer.

Fysisk utbildning

Grupp på max 20 personer. Vid fysisk utbildning står beställaren för kostnaden för lokal, för- och eftermiddagsfika samt lunch (alternativt att deltagarna betalar sin egen lunch). Lokalen ska ha möjligheten att visa PowerPoint, vara möblerad med stolar i en halvcirkel framför duken. I lokalen ska det finnas blädderblock, pennor samt 100 vanliga vita A4 ark. Under den första utbildningsdagen behövs även tillgång till 5 små extra rum eller avskilda platser för grupparbeten.

Digital utbildning

Grupp på max 18 personer. Den digitala utbildningen äger rum från en plattform med tillgång till det material som används under utbildningen, samt länkar till Teams alternativt Zoom. Deltagarna behöver logga in enskilt på plattformen och använda varsin dator. Det går bra att delta hemifrån med god internetuppkoppling.

Utbildning och material

Utbildningsmaterialet består av Guide för bra samtal som deltagarna får ta del av innan utbildningen startar, samt en antologi med fördjupande artiklar Barns rätt som anhöriga –en antologi om att göra barn delaktiga. Undervisningsformen är föreläsningar, kreativa övningar och rollspel under två dagar. Inläsning av utbildningsmaterialet ingår. Vi lägger stor tonvikt vid att deltagarna ska bli engagerade och vara aktiva under utbildningen. Intyg på genomförd utbildning utfärdas
efter 100% närvaro under utbildningsdagarna samt efter att ha prövat ett eller flera av de samtal som ingår i modellen. Deltagare som slutfört utbildningen får tillgång till en lösenordskyddad sida med de samtalsverktyg och den informationsbroschyr i PDF-format som används vid samtalen. Det gäller även material för utvärdering och marknadsföring. Två gånger om året skickas ett nyhetsbrev ut till utbildad personal med nyheter och information om eventuella uppdateringar.

Beställ BRA-utbildning till er grupp

Mejla din förfrågan till Cicci Andersson, utbildningsadministratör:
cecilia.andersson@allmannabarnhuset.se

Omfattning
Datum för utbildningen bestäms i samråd med beställaren. En utbildningsomgång är två heldagar (08.30-16.00). Tidsperiod mellan de två dagarna är ca 4 veckor. Två personer med gedigen erfarenhet av ämnesområdet leder utbildningen.

Kostnad
4 995 kr/deltagare ex moms inkl böcker. (Grupp på 18-20 personer)

Beställ utbildning i BRA-samtal för en grupp
Mejla ditt intresse till Cicci Andersson, utbildningsadministratör, för mer information: cecilia.andersson@allmannabarnhuset.se

Vid beställning av en eller flera utbildningar upprättas ett avtal mellan beställaren och Allmänna Barnhuset i Stockholm AB.

Fysisk utbildning
Vid fysisk utbildning står beställaren för kostnaden för lokal, för- och eftermiddagsfika samt lunch (alternativt att deltagarna betalar sin egen lunch). Lokalen ska ha möjligheten att visa PowerPoint, vara möblerad med stolar i en halvcirkel framför duken. I lokalen ska det finnas blädderblock, pennor samt 100 vanliga vita A4 ark. Under den första utbildningsdagen behövs även tillgång till 5 små extra rum eller avskilda platser för grupparbeten.

Digital utbildning
Den digitala utbildningen äger rum från en plattform med tillgång till det material som används under utbildningen, samt länkar till Teams alternativt Zoom. Deltagarna behöver logga in enskilt på plattformen och använda varsin dator. Det går bra att delta hemifrån med god internetuppkoppling.

Utbildning och material
Utbildningsmaterialet består av Guide för bra samtal som deltagarna får ta del av innan utbildningen startar, samt en antologi med fördjupande artiklar Barns rätt som anhöriga –en antologi om att göra barn delaktiga. Undervisningsformen är föreläsningar, kreativa övningar och rollspel under två dagar. Inläsning av utbildningsmaterialet ingår. Vi lägger stor tonvikt vid att deltagarna ska bli engagerade och vara aktiva under utbildningen. Intyg på genomförd utbildning utfärdas
efter 100% närvaro under utbildningsdagarna samt efter att ha prövat ett eller flera av de samtal som ingår i modellen. Deltagare som slutfört utbildningen får tillgång till en lösenordskyddad sida med de samtalsverktyg och den informationsbroschyr i PDF-format som används vid samtalen. Det gäller även material för utvärdering och marknadsföring. Två gånger om året skickas ett nyhetsbrev ut till utbildad personal med nyheter och information om eventuella uppdateringar.

BRA-samtal är en modell som är utvecklad med utgångspunkt i bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen (5 kap. 7 §), socialtjänstlagen och barnkonventionen. Sedan 2015 bedriver stiftelsens dotterbolag, Allmänna Barnhuset i Stockholm AB, utbildningar i BRA-samtal. Modellen är varumärkesskyddad och får inte säljas av någon annan aktör.

Läs mer på vår sida om BRA