Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna har sedan 2010 varit en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

För personer som arbetar i verksamheter som berör barn är Barnrättsdagarna den konferens som erbjuder den senaste informationen, kunskapen och verktygen när det gäller barnrättsfrågor. På Barnrättsdagarna presenteras den senaste forskningen, både de senaste och de mest beprövade metoderna och utvecklingsprojekten. Deltagarna erbjuds möjligheten att ta del av ny kunskap och nätverka med andra som har barnets bästa i fokus. Barnrättsdagarna ska vara inspirerande och ge utrymme för att dela erfarenheter.

Barnrättsdagarna är en nationell kongress som vill uppmana och stödja olika verksamheter att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Det innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har strategier för arbetet med att genomföra barnkonventionen.

Målgrupper

Målgrupper för Barnrättsdagarna är yrkesverksamma på nationell-, lokal- och regionalnivå inom bland annat socialtjänst, polis och rättsväsendet i övrigt, politiken, förskola och skola, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, myndigheter och idéburen sektor.

Arrangör

Barnrättsdagarna arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Världens största barnrättskonferens


På Barnrättsdagarna får du ta del av forskning, metoder, goda exempel och mycket mer!

Ansök om att föreläsa

Inför Barnrättsdagarna tar vi emot ansökningar om att hålla seminarium i form av föreläsningar eller workshops med anknytning till temat.

Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela med dig av eller skapa diskussion kring? Ansökningsomgången för respektive år öppnar vanligtvis i september och stänger i oktober. Kongressen genomförs därefter vanligtvis i april året därpå. Ansökan görs via Barnrättsdagarnas webbplats.

Anmäl dig till Barnrättsdagarnas nyhetsbrev:

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

 

Läs mer om Barnrättsdagarna på webbplatsen www.barnrattsdagarna.se

www.barnrattsdagarna.se

Har du frågor

Kontakta Barnrättsdagarnas projektledare

Susanne Björk

Projektledare 0701-06 31 13