Föräldrastudie 2022

När ett barn varit utsatt för våld

– Föräldrars berättelser om våldets konsekvenser och vägen till stödinsats.

En intervjustudie om våldets konsekvenser och vägen till stödinsats.

Läs mer här

Föräldrastudie 2022

Föräldraskap, våld och stöd

– En nationell kartläggning.

En kvantitativ kartläggning om bland annat förekomst av våld mot barn inklusive försummelse, partnervåld och attityder till våld i uppfostringsfrågor.

Läs mer här

Föräldrastudie 2017

Den bästa och svåraste uppgiften i världen.

 

Denna föräldrastudie som genomfördes 2017 inkluderar en enkätstudie med svar från 1051 föräldrar och djupintervjuer med 17 föräldrar.

Läs mer här