Organisation

Stiftelsen Allmänna Barnhuset leds av en styrelse med en ordförande samt sex ledamöter som alla utses av regeringen.

Ledamöterna utses i regel för fyra år i sänder. Regeringen har förordnat följande styrelse fram till 31 december 2025. Läs mer här

Personalen vid Stiftelsen Allmänna Barnhuset består av en generalsekreterare och ca 20 tjänstemän. Läs mer här

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har två dotterbolag. Allmänna Barnhuset i Stockholm AB som bedriver utbildning, konferenser och publicerar böcker och rapporter.

Barnhusets egen konferensgård heter Sätra Bruks Herrgård och ligger i Undenäs mellan Töreboda och Karlsborg. Sätra Bruk Ab bedriver fyra olika verksamheter – uthyrning av konferensgården, skogsbruk, jordbruk och drift av tre små vattenkraftverk. Läs mer här