Lediga tjänster

Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar för att stärka barn och unga i utsatta livssituationer. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen att ansöka om lediga tjänster hos oss. Just nu söker vi en Samordnare barn och unga i sociala barnavården och en Ekonom och löneadministratör. Läs mer om bägge tjänster nedan.

Vi söker dig som vill jobba som ekonom och löneadministratör.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som grundades år 1633 och arbetar för att stärka barn i socialt utsatta livssituationer. Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och politiker.

Regeringen utser ordförande och styrelseledamöter för Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Kontoret är beläget på Döbelnsgatan i Stockholm där cirka 25 medarbetare arbetar tillsammans med generalsekreteraren. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har två helägda dotterbolag. Läs mer om vår verksamhet här.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset äger två dotterbolag.

 • Allmänna Barnhuset i Stockholm AB som bedriver utbildningar, konferenser och bokförsäljning.
 • Sätra Bruk AB som består av fem verksamheter: skogsbruk, jordbruk, drift av tre små vattenkraftverk, fastigheter.

Arbetsbeskrivning

Som medarbetare ingår du i administrationsenheten tillsammans med fem kollegor. I din roll som ekonom och löneadministratör kommer du ha en central roll på Stiftelsen Allmänna Barnhuset och dess dotterbolag.

Du ansvarar för det löpande lönearbetet för cirka 40 anställda fördelat på Stiftelsen och dess dotterbolag. Kollektivavtal på Stiftelsen är Arbetsgivarverket/Saco-S/OFR och på ett av dotterbolagen Gröna arbetsgivare/GS. Du ansvarar på egen hand för lön- och personalhantering där du i helhet tar hand om hela löneprocessen. Detta inkluderar löneuppgifter, frånvaro, utlägg, avdrag, semester och arbetsgivardeklarationer. Kontakt med företagshälsovård för friskvårdsinsatser.

Du ansvarar för löpande ekonomiredovisning såsom kontoavstämningar, fakturering, tidrapportering, hantering av leverantörsfakturor och ekonomihantering för de forskningsmedel vi utbetalar samt övriga projekt på Stiftelsen Allmänna Barnhuset och dess dotterbolag.

Du kommer även att ansvara för sammanställning av budget, prognos och uppföljningar samt vara stöd till projektledare i samband med ansökning och rapportering till utbetalare för projekt med externa medel. Du kommer tillsammans med ansvarig projektledare vare en nyckelperson till generalsekreteraren från start till avslut.

Vi arbetar i dessa system:

 • Hansa/Medius Ascendo
 • Hogia Lön och Hogia Utlägg och Resa
 • Personalhandbok – Draftit

Stiftelsen Allmänna Barnhuset med dess dotterbolag är en mångfacetterad verksamhet där mycket händer hela tiden. Du kommer att arbete tillsammans med övriga medarbetare kring konferenser, seminarier, utbildningar, nätverksträffar och externa mötesplatser.

Utbildning och erfarenhet

Vi söker dig med:

 • Relevant utbildning inom ekonomi och löneadministration.
 • Erfarenhet av flera års arbete med ekonomi så som fakturering, bokföring, avstämning balanskonton, budgetering, redovisning och uppföljning.
 • Erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem och HR system.
 • Erfarenhet av flera års arbete med löneadministration så som anställningsavtal, löner och arvoden och tjänstepensioner.
 • Erfarenhet av ekonomihantering i samband med projekt av externa medel.
 • God förmåga att förstå och uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i Officepaketet

Egenskaper

Du är:

 • noggrann och ansvarstagande med hög kvalitetssäkring.
 • effektiv och har förmågan att arbeta med flera samtidiga processer.
 • självständig och söker själv upp information om lagar och regler för att driva arbetet framåt.
 • serviceinriktad och flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och se lösningar i uppkomna situationer.

Praktiska upplysningar

Anställningen är en tillsvidare anställning på heltid med 6 månaders provanställning.

Du kommer ingå som medarbetare i Stiftelsen Allmänna Barnhusets administrativa enhet som leds av Anders Karlbom, Administrations chef.

Vi tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Tillsättning efter överenskommelse. Vi strävar efter mångfald samt en jämn köns– och åldersfördelning och värnar om en rekrytering som är fri från diskriminering.

För mer information är du välkommen att kontakta Anders Karlbom, administrativ chef, på telefon: 0733-76 45 02, eller E-post:

För facklig information är du välkommen att kontakta lokalt Saco-S ombud Bonnie Friedh på tel. 070-675 98 37.

Ansökan

Din ansökan med CV och ett personligt brev vill vi ha snarast eller senast den 31 mars 2023 till . Märk din ansökan ”Ekonom och löneadministratör -23”. Urval och intervjuer med lämpliga kandidater kan komma att påbörjas redan under ansökningsperioden.

 

 

Samordnare barn och unga i sociala barnavården

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som grundades år 1633 och arbetar för att stärka barn i socialt utsatta livssituationer. Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och politiker.

Regeringen utser ordförande och styrelseledamöter för Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Kontoret är beläget på Döbelnsgatan i Stockholm där cirka 25 medarbetare arbetar tillsammans med generalsekreteraren. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har två helägda dotterbolag. Läs mer om vår verksamhet här.

Arbetsbeskrivning

Som samordnare ansvarar du för ett av Stiftelsen Allmänna Barnhusets fyra särskilt prioriterade rättighetsområden. Du arbetar nära och bistår generalsekreteraren i planering, utförande, uppföljning och kvalitetssäkring av pågående projekt inom ramen för den sociala barnavården, där din roll är att bidra med innehåll baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Du samordnar, utvecklar och kvalitetssäkrar Barnhusets verksamhet inom området sociala barnavården för barn och unga tillsammans med projektledare för olika utvecklings- och utbildningsinsatser som Stiftelsen Allmänna Barnhuset bedriver

Som samordnare har du en expertroll och förväntas att ta initiativ till och utforma förslag till projekt och ansökningar, medverka och arrangera utbildningar, företräda stiftelsen, besvara förfrågningar samt bereda och utforma förslag till remissvar inom sociala barnavården.
Det innebär omvärlds- och forskningsbevakning, deltagande i samråds-, samverkans, referens-och arbetsgrupper med andra myndigheter, organisationer och forskargrupper inom detta område.
Du arbetar nära kollegor från kommunikation och övriga rättighetsområden.

Utbildning och erfarenhet

Vi söker dig med:

 • Högskoleutbildning med relevans för sakområdet.
 • Djup kunskap om Barnkonventionen i teori och praktik
 • Flerårig erfarenhet från arbete med barn och unga i sociala barnavården.
 • Bred och ingående kunskap om förutsättningar för barn och unga i samhällsvård inom såväl socialtjänst, skola och hälso- och sjukvården.
 • Kunskap om vetenskapligt arbete. Metodik, finansiering, forskningsetik och redovisning av resultat.

Meriterande är:

 • Erfarenhet från arbete i nationell myndighet inom sakområdet.
 • Arbetserfarenhet inom ledning av projekt eller verksamheter.
 • Kunskap om lagar och andra regleringar inom området, samt processer för hur de förändras.
 • Etablerat kontaktnät inom civilsamhällets organisationer samt kommuner, regioner och statliga myndigheter inom sakområdet.

Egenskaper

Du har:

 • Mycket god kommunikativ förmåga såväl skriftligt som muntligt.
 • God förmåga att förstå och uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
 • Möjlighet att arbeta med flera samtidiga processer självständigt.
 • Vana och vilja att resa inom och utom landet vid behov.
 • Vana och vilja att leda och föra processer framåt.

Vi förutsätter att du är intresserad av barnrättsfrågor och delar Barnhusets värderingar och barnsyn samt har en god orientering om samhällets parter på området.

Praktiska upplysningar

Anställningen är en tillsvidareanställning 100 % med placeringsort Stockholm.

Vi tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Tillsättning snarast eller efter överenskommelse. Vi strävar efter mångfald samt en jämn köns– och åldersfördelning och värnar om en rekrytering som är fri från diskriminering.

För facklig information är du välkommen att kontakta lokalt Saco-S ombud Bonnie Friedh på Mobil: 070-675 98 37 eller .

För praktiska frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Karlbom, administrativ chef, Mobil: 0733-76 45 02 eller

Ansökan

Din ansökan med CV och ett personligt brev vill vi ha snarast eller senast den 4 april 2023 till . Bifoga exempel på tidigare arbeten. Märk din ansökan ”Samordnare barn och unga i sociala barnavården”. Urval och intervjuer med lämpliga kandidater kan komma att påbörjas redan under ansökningsperioden.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

Just nu finns inga andra lediga tjänster att söka hos oss. Följ oss gärna våra sociala kanaler för att ta del av uppdateringar om kommande tjänster.