Utbildning i BRA-samtal för skyddande boenden (digitalt)

20 okt & 17 nov
BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar barns rättigheter när de är anhöriga. Syfte... Läs mer

4500 kr

Kursdeltagare

BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar barns rättigheter när de är anhöriga. Syftet är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme genom att erbjuda information och stöd som barnet efterfrågar. På lång sikt är målsättningen att stärka barnets utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Utgångspunkt är barnets rättigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter. BRA-samtal är en enkel, strukturerad och flexibel modell som hjälper personal att informera föräldrar och prata med barn med anledning av deras anhörigskap. Målgrupp är barn i åldrarna 7-18 som har en förälder eller annan vuxen som de bor tillsammans med som har:

  • missbruks- eller spelproblem,
  • psykisk sjukdom,
  • psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning,
  • en allvarlig fysisk sjukdom/skada,
  • eller som dör.

Det gäller även när en förälder har utsatt barnet eller någon annan närstående för våld. Förutsättningen för BRA-samtal är då att föräldern får någon form av insats eller behandling.

Modellen kan även användas när barn kommer till ett skyddat boende.

Utbildning i BRA-samtal genomförs under två heldagar med ca 4 veckors mellanrum. Undervisningsformen är föreläsningar, dialog, övningar och rollspel. För att få intyg på genomförd utbildning i BRA-samtal krävs; 100% närvaro bägge dagarna, att läsa utbildningsmaterialet samt att pröva samtalsmodellen.

Utbildningen riktar sig till personal från hälso- och sjukvård, kommunal och ideell verksamhet som har de vuxna/föräldrarna som målgrupp. Utbildningen riktar sig också till personal som i sitt arbete har kontakt med barn och ungdomar som kuratorer, specialpedagoger och familjebehandlare. Specifika utbildningar erbjuds även för denna personal som jobbar på skyddande boenden. Däremot är BRA-samtal inte utvecklad för personal som arbetar med att utreda barn inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård. BRA-modellen är ett verktyg för att kartlägga barnets behov av information och stöd, helt frivilligt och på barnets uppdrag.

Digital utbildning: På Teams
Tid: 08.30-16.00
Pris ex moms: 4 500 kr + 462 kr utbildningsmaterial + frakt

Obs! Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för lågt deltagarantal.

Finns det ingen utbildning att anmäla sig till, eller passar inte de datum som finns tillgängliga just nu? Skicka en intresseanmälan till Cicci Andersson, utbildningsadministratör: cecilia.andersson@allmannabarnhuset.se, så hör vi av oss när det kommer fler utbildningsdatum för BRA-samtal hos oss.

Utbildning i BRA-samtal kan beställas för grupper på max 24 personer och genomförs då lokalt, fysiskt eller digitalt, i samarbete med beställaren.

Läs mer om hur du bokar en utbildning lokalt hos er: Boka en utbildning lokalt hos er i BRA-samtal