Utbildning i BRA-samtal för skyddande boenden (digitalt)

9 oktober & 6 november
BRA-samtal är en enkel, strukturerad och flexibel modell som hjälper personal att prata med barn, med anledning av att barnet kommer till ett skyddat boende med sin förälder och inte kan bo... Läs mer

4995 kr

BRA-samtal är en enkel, strukturerad och flexibel modell som hjälper personal att prata med barn, med anledning av att barnet kommer till ett skyddat boende med sin förälder och inte kan bo kvar hemma.

Syftet är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme genom att erbjuda information och stöd som barnet efterfrågar. På lång sikt är målsättningen att stärka barnets utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Utgångspunkt är barnets rättigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Här kan du läsa mer om BRA-samtal

Utbildning i BRA-samtal genomförs under två heldagar med ca 4 veckors mellanrum. Undervisningsformen är föreläsningar, dialog, övningar och rollspel. För att få intyg på genomförd utbildning i BRA-samtal krävs; 100% närvaro bägge dagarna, att läsa utbildningsmaterialet samt att pröva samtalsmodellen.

Utbildningen riktar sig till personal från hälso- och sjukvård, kommunal och ideell verksamhet som har de vuxna/föräldrarna som målgrupp. Utbildningen riktar sig också till personal som i sitt arbete har kontakt med barn och ungdomar som kuratorer, specialpedagoger och familjebehandlare. Specifika utbildningar erbjuds även för denna personal som jobbar på skyddande boenden. Däremot är BRA-samtal inte utvecklad för personal som arbetar med att utreda barn inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård. BRA-modellen är ett verktyg för att kartlägga barnets behov av information och stöd, helt frivilligt och på barnets uppdrag.

Digital utbildning: På Teams
Tid: 08.30-16.00
Pris ex moms: 4995 kr (ex moms). Utbildningsmaterial ingår i summan, frakt tillkommer.

Obs! Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för lågt deltagarantal.

Intresseanmälan för BRA-samtal skyddat boende

Finns det ingen utbildning att anmäla sig till? Eller passar inte de datum som finns tillgängliga just nu.

Ditt namn(Obligatoriskt)

Utbildning i BRA-samtal kan beställas för grupper på max 24 personer och genomförs då fysiskt eller digitalt, i samarbete med beställaren.

Läs mer om hur du bokar en utbildning lokalt hos er för en hel grupp: Boka en utbildning lokalt hos er i BRA-samtal