Skolfam- och Familjehemskonferensen 2023

Tema: Morgondagens Familjehemsvård

Konferensen hölls i år i gemensam tappning med Göteborgs stad. Årets tema var: Morgondagens familjehemsvård.

Konferensen vände sig främst till yrkesverksamma som på något sätt kommer i kontakt med familjehemsvården. Syftet var att erbjuda ny värdefull kunskap för att barn i familjehem ska få så goda chanser som möjligt att lyckas i livet.

 

Här kan du ladda ner programmet

Här hittar du PPT:s från konferensen