Skolfams konferens

Skolfams konferens är en årlig mötesplats som arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med placerade barn och deras skolgång.

Konferensen riktar sig främst till de som i sitt yrke möter barn som är placerade, till exempel specialpedagoger, psykologer och socialsekreterare samt beslutsfattare, såväl inom som utanför Skolfams nätverk.

Save the date! Skolfam- och familjehemskonferensen 2023

Skolfamkonferensen hålls i år i gemensam tappning med Familjhemskonferensen i Göteborg. Årets tema är: Morgondagens familjehemsvård. Boka in det i din kalender redan nu!

Tid och plats:
Den 12-13 oktober 2023
Lindholmen konferens – Göteborg

Mer info om anmälan kommer snart!

Skolfams konferens 2022

Den 27-28 oktober 2022 hölls Skolfams årliga nationella konferens. I år arrangerades konferensen i Norrköping på Louis De Geer konsert och kongress och hade temat  Språket som språngbräda – språkets betydelse för barn i familjehem, där vi lyfte vikten av språket för barnets chans att växa, lära och utvecklas.

Program för Skolfams konferens 2022 (pdf)

Har du frågor?

Kontakta projektledare för Skolfams konferens!

Agneta Invarsson

Projektledare