Skolfam- och Familjehemskonferensen 2023

Tema: Morgondagens Familjehemsvård | 12-13 oktober Lindholmen Conference Centre, Göteborg

Konferensen hålls i år i gemensam tappning med Göteborgs stad. Årets tema är: Morgondagens familjehemsvård. Konferensen vänder sig främst till yrkesverksamma som på något sätt kommer i kontakt med familjehemsvården. Syftet är att erbjuda ny värdefull kunskap för att barn i familjehem ska få så goda chanser som möjligt att lyckas i livet.

Ta del av programmet här!

Anmälan