Barn i samhällsvård

Barn i samhällsvård är en extra utsatt grupp i Sverige. Forskning visar på att en av de viktigaste skyddsfaktorerna är att lämna grundskolan med godkända betyg. För de barn som går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder. Barn i samhällsvård löper högre risk att inte klara grundskolan än andra barn.