Nätverk och samtalsforum

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bjuder regelbundet in till olika samtalsforum och nätverk där strategiskt viktiga personer för barnkonventionens genomförande tillsammans kan diskutera, processa, inspireras och vidga vyerna för att föra det pågående arbetet framåt.

Personer som bjuds in har en lednings- utvecklar- eller samordningsfunktion, inom statlig eller kommunal/regional verksamhet, med ansvar för att fördjupa arbetet med barn och ungas rättigheter i Sverige.

Syftet är att samla personer med intresse och ansvar för att fördjupa arbetet med att genomföra barnets rättigheter i praktiken. Målet är att åstadkomma förbättringar genom att dela kunskap i dialog med varandra.

Har du frågor

Kontakta kommunikationsansvarig

Susanne Björk

Kommunikationsansvarig 0701-06 31 13