Om sexuella övergrepp mot barn och unga

Unga sex & internet efter #metoo

Hur många barn är det egentligen som har utsatts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige? Hur mår de? Vem har de berättat för och vilket stöd har de fått? Stiftelsen Allmänna Barnhuset har med stöd av regeringsmedel genomfört en fjärde nationell studien om ungdomars sexualitet, utsatthet för sexuella övergrepp, sexuell exploatering och sexuell exponering via digitala medier.

Sexuella övergrepp mot barn och ungdomar skapar ett stort lidande för alla de som utsätts, och risken för ohälsa och psykosociala problem ökar. Föräldrar, syskon, släktingar och vänner påverkas också starkt. Det är viktigt att ha en god och aktuell kunskap om sexuella övergrepp mot barn för att kunna förebygga, skydda och stötta.

Studien Unga, sex och internet efter #metoo har genomförts av Carl Göran Svedin, Åsa Landberg och Linda Jonsson vid Marie Cedershiöld högskola. En enkät har besvarats av närmare 3300 elever i slumpmässigt utvalda gymnasieskolor. Eftersom studien genomförts tidigare går det att se utveckling över tid.

En av fem har blivit en av fyra

I studien uppgav var fjärde elev att de någon gång under sin uppväxt utsatts för någon form av sexuellt övergrepp. Sist undersökningen genomfördes 2014 var det var femte elev. Det finns även andra försämringar i årets resultat. De gäller främst flickor.

  • En större andel ungdomar än vid förra studien har skickat avklädda bilder eller filmer på sig själva via nätet.
  • En större andel av de ungdomar som haft sex via nätet hade känt sig pressade eller tvingade.
  • Det har skett en markant ökning av självskadebeteende.
  • Andelen unga som skadat sig med sex har ökat sedan den senaste studien.
  • Eleverna skattade över lag sin psykiska hälsa sämre än 2014.
  • Flickor var betydligt mer utsatta än pojkar, drygt var tredje flicka uppger att hon varit utsatt för övergrepp under sin uppväxt.

Unga, sex och internet efter #metoo


Forskarnas ord om rapporten

Det gäller en av fyra


Sammanfattning av rapporten

De senaste publikationerna

Tidigare publikationer

Har du frågor?

Kontakta vår projektledare

Åsa Landberg

Sakkunnig våld mot barn 076-809 56 07