En del av verkligheten

Utgiven 30 november 2017 | Författare: Åsa Landberg och Linda Jonsson
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

om barn, sexuella övergrepp och nätet

Hur vanligt är det med övergrepp på nätet? Hur mår de barn som blivit utsatta? Kan ett övergrepp som sker på nätet få lika allvarliga konsekve... Läs mer

0 kr

om barn, sexuella övergrepp och nätet

Hur vanligt är det med övergrepp på nätet? Hur mår de barn som blivit utsatta? Kan ett övergrepp som sker på nätet få lika allvarliga konsekvenser som övergrepp som sker utanför nätet?

I den här rapporten sammanfattar vi resultat från olika forskningsstudier. Mycket av materialet är hämtat från en nationell studie som har genomförts av forskare vid Linköpings och Lunds universitet inom ramen för uppdrag som Stiftelsen Allmänna Barnhuset fått av regeringen. Syftet med sammanfattningen är att sprida de mest angelägna forskningsresultaten från studien till en bredare publik.

För barn och unga i Sverige idag är nätet en del av verkligheten. De spelar spel, ser filmklipp, lyssnar på musik, tar reda på fakta, läser nyheter, köper och säljer saker, umgås, lära känna nya människor, flirtar, skickar meddelanden, delar foton och filmer…

Precis som livet i övrigt rymmer livet på nätet både bra och dåliga fenomen. Och precis som i livet utanför kan barn bli utsatta för sexuella övergrepp på nätet, såväl av andra barn och unga som av vuxna. Det är angeläget att alla som arbetar med barn lär sig mer om nätrelaterade övergrepp. Kunskap behövs för att förebygga och för att ge de barn som ändå utsätts det skydd och den rehabilitering de har rätt till. Sexuella övergrepp kan och ska förebyggas, och arbetet med att förebygga behöver bygga på kunskaper och fakta.

Åsa Landberg är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och arbetar för Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Linda Jonsson är socionom och lektor i barn- och ungdomspsykiatri vid Barnafrid, Linköpings universitet. Bägge har lång erfarenhet av att möta barn som utsatts för sexuella övergrepp på nätet.