Det gäller en av fyra

Utgiven 15 juni 2022 | Författare: Åsa Landberg, Linda Jonsson och Carl Göran Svedin
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020–2021.

Den här skriften ger en kort sammanfattning av resultaten från den fjärde nationella studien på område... Läs mer

95 kr

Fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020–2021.

Den här skriften ger en kort sammanfattning av resultaten från den fjärde nationella studien på området ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering. Ett representativt urval av drygt 3 000 gymnasieelever har fått svara på frågor om sina erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering under uppväxten. Resultaten i den här skriften bygger på vad eleverna själva har valt att berätta. Undersökningen har genomförts av forskare från Marie Cederschiöld högskola på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och har finansierats av regeringen.

I studien uppgav var fjärde elev att de någon gång under sin uppväxt utsatts för någon form av sexuellt övergrepp. Sist undersökningen genomfördes 2014 var det var femte elev. Flickor var betydligt mer utsatta än pojkar, drygt var tredje flicka uppger att hon varit utsatt för övergrepp under sin uppväxt.

Sexuella övergrepp kan och ska förebyggas, och det förebyggande arbetet behöver bygga på kunskaper och fakta.

Det går att beställa tryckta rapporter eller att ladda ned en kostnadsfri pdf. Välj ditt alternativ i rullisten under Publikationstyp.

Ett kostnadsfritt utbildningsmaterial med fokus på sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering självskadebeteenden och utsatthet på nätet för yrkesverksamma.

Utbildningsmaterial om sexuella övergrepp

Materialet bygger på fakta från rapporten Det gäller en av fyra, som är den populärvetenskapliga versionen av Unga, sex och internet efter #metoo, där var fjärde elev uppgav att de någon gång under sin uppväxt utsatts för någon form av sexuellt övergrepp.