Lärarhandledning – Det är mitt liv

Utgiven 7 juni 2022 | Författare: Länsstyrelsen Östergötland
Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland
Lärarhandledning till informationsfilmen Det är mitt liv - om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv Flera forskningsstudier har ... Läs mer

Lärarhandledning till informationsfilmen Det är mitt liv – om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv

Flera forskningsstudier har genom åren visat på att många tonåringar växer upp i hem där de känner att deras möjligheter att välja och styra sina egna liv begränsas. Stiftelsen Allmänna Barnhuset släppte under 2018 rapporten Det är mitt liv – om sambandet mellan barnmisshandel och att inte få välja sin framtida partner. De elever som inte får välja sin partner är betydligt oftare än andra utsatta för olika former av barnmisshandel. Det handlar om fysisk misshandel, psykisk misshandel, att bevittna våld mot en förälder, sexuella övergrepp och försummelse.

Rapporten resulterade i ett samarbete mellan Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland. Tillsammans har vi tagit fram informationsfilmen Det är mitt liv – om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv som denna handledning är knuten till.

Filmen tar upp de rättigheter barn och unga har i Sverige och vart de kan vända sig om dessa rättigheter kränks eller inte respekteras. Filmen finns på följande språk: amhariska, arabiska, dari, engelska, franska, kurmanji, somaliska, sorani, svenska och tigrinja.

Syftet med denna lärarhandledning är att:

  • vara ett stöd till lärare i samtalet med eleverna efter filmen
  • skapa förutsättningar för ett gemensamt förhållningssätt genom diskussioner
  • visa hur skolan kan arbeta med frågorna

I framtagandet av denna handledning har Skolverket bistått med författningar och skolans roll. I slutet av denna handledning finns en sida med viktiga kontaktuppgifter för den som är utsatt. Sidan går att skriva ut och sätta upp på lämpliga ställen.

Ladda ned rapporten Det är mitt liv – om sambandet mellan barnmisshandel och att inte få välja sin framtida partner (ny sida)

Länk till informationsfilmerna på Youtube (extern webbplats)