Det är mitt liv!

Utgiven 4 juli 2018 | Författare: Carolina Jernbro och Åsa Landberg
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Om sambandet mellan barnmisshandel och inte få välja sin framtida partner Alltför många tonåringar växer upp i hem där de känner att deras möjligheter att välja och styra sina egna liv be... Läs mer

0 kr

Om sambandet mellan barnmisshandel och inte få välja sin framtida partner

Alltför många tonåringar växer upp i hem där de känner att deras möjligheter att välja och styra sina egna liv begränsas. Det är vanligare att elever som har en eller båda föräldrar födda utanför Norden inte får välja själva, men även barn med  svenskfödda föräldrar kan begränsas i sina val. Det kan handla om att inte själv få välja vem en ska gifta sig eller bo tillsammans med som vuxen (eller om en överhuvudtaget vill gifta sig). Det kan också handla om att inte få välja hur en ska se ut eller vad en ska ha på sig, att inte få välja kompisar eller vad en ska göra med kompisarna och/eller att inte få välja fritidsaktiviteter, utbildning, religion eller politisk uppfattning.

I den här rapporten beskriver vi närmare de samband som finns vad gäller att inte få bestämma över sitt eget liv och sin framtida partner och utsatthet för barnmisshandel. De elever som inte får välja sin partner är betydligt oftare än andra utsatta för olika former av barnmisshandel. Det handlar om fysisk misshandel, psykisk  misshandel, att bevittna våld mot en förälder, sexuella övergrepp och försummelse.

De siffror vi redovisar säger ingenting om orsakssamband, men oavsett hur dessa ser ut är tonåringar som inte får välja sin framtida partner en särskilt utsatt grupp som behöver uppmärksammas.

Uppgifterna är hämtade från en nationellt representativ elevenkätsundersökning  som Stiftelsen Allmänna Barnhuset låtit Carolina Jernbro och Staffan Janson  genomföra inom ramen för ett regeringsuppdrag.

https://allmannabarnhuset.se/nationell-kartlaggning-vald-mot-barn-2016/