Stora Priset för banbrytande insatser

Stora Priset

Barnhuset delar ut Stora Priset till den/de som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i vårt land.

Priset kan ges till en eller flera personer, en förening eller organisation. Prissumman är 150 000 kronor som förutsätts skänkas till någon verksamhet inom området sociala insatser för barn och ungdom, som mottagaren själv väljer. Stora Priset inrättades av Barnhusets styrelse 1987.

Barnhusets styrelse bjuder in organisationer, myndigheter, universitet och högskolor samt enskilda som verkar inom området barn och unga att nominera en eller flera kandidater som bedöms uppfylla prisets syfte.

Nominera pristagare för 2022

Nomineringsprocessen för Stora priset 2022 är öppen och i år söker vi en eller flera pristagare som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i vårt land – med fokus på förebyggande och tidiga insatser.

Förebyggande och tidiga insatser ur ett barnrättsperspektiv innebär att varje barn har rätt att vara i en miljö som garanterar utveckling för barnet. Med utveckling avses både fysisk, psykisk, social, moralisk och andlig utveckling så att barnet förbereds för ett självständigt liv och kan verka i ett fritt samhälle.

Välkommen att senast 2 december 2022 skicka in nomineringar tillsammans med motivering till: info@allmannabarnhuset.se

Är du journalist?

Kontakta vår pressansvariga