Stora Priset för banbrytande insatser

Stora Priset

Barnhuset delar ut Stora Priset till den/de som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i vårt land.

Priset kan ges till en eller flera personer, en förening eller organisation. Prissumman är 150 000 kronor som förutsätts skänkas till någon verksamhet inom området sociala insatser för barn och ungdom, som mottagaren själv väljer. Stora Priset inrättades av Barnhusets styrelse 1987.

Barnhusets styrelse bjuder in organisationer, myndigheter, universitet och högskolor samt enskilda som verkar inom området barn och unga att nominera en eller flera kandidater som bedöms uppfylla prisets syfte.

Är du journalist?

Kontakta vår pressansvariga