Stora Priset 2011

3 oktober 2011 | Pressmeddelande

Barnhuset delade ut Stora Priset 2011 till Inger Ekbom, socionom, leg. psykoterapeut, författare, debattör och Birthe Hagström, Fil.dr. i pedagogik, utvecklingsledare ALMA.

Priset delades ut på internationella barndagen den 3 oktober på Berns Salonger, under en eftermiddag med tema framgångsrikt förebyggande arbete för barn i riskmiljöer.

Motiveringar

Inger Ekbom

för att hon på ett kunnigt, engagerat och uthålligt sätt för fram de utsatta barnens röst och gör dem synliga mitt ibland oss. Samtidigt som hon under alla år arbetat direkt med barn och föräldrar har hon utvecklat metoder som framgångsrikt används i det praktiska sociala arbetet, bl. a Trappan-metoden. Hon har på ett outtröttligt sätt spridit sin kunskap och sina erfarenheter både som författare, debattör och utbildare. Hennes arbete präglas av kunskap, klokskap, realism och med barnets perspektiv som ledstjärna.

Birthe Hagström

har genom sitt stora engagemang, sin gedigna kunskap och förmåga att samverka betytt mycket för barn med föräldrar med psykisk ohälsa. Som initiativtagare och motor i samverkansmodellen ALMA har hon tidigt satt fokus på de små barnen och framgångsrikt lyft upp både svårigheter och möjligheter i samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Hon har utvecklat en modell med tvärprofessionella konsultationsteam, utbildningar för professionella, samtalsgrupper för mammor med psykisk ohälsa samt driver en föräldratelefon. Hon har genom helhetssyn, samverkan och flexibilitet skapat något unikt.