Vårt arbete

Vi driver utvecklingsprojekt, stödjer forskning och sprider kunskap för att stärka barn i socialt utsatta livssituationer.

Barnkonventionen är en viktig utgångspunkt i Stiftelsen Allmänna Barnhusets arbete.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en nationell aktör som ger stöd till möte för dialog mellan forskning och praktik i syfte att stärka barn och unga i utsatta situationer. Vi  samverkar med ett stort antal aktörer och verksamheter inom kommuner, regioner, statliga myndigheter, universitet, högskolor och civilsamhällets aktörer. Bland annat genom  utbildningar, stödja forskning och metodutveckling, öka kompetensen hos professionella som möter barn samt att påverka beslutsfattare.

Vi kommunicerar våra temaområden med stöd av fakta från forskning och praktik. Exempel på detta är våra sociala medier, webbinarier och mötesplatser såsom Barnrättsdagarna, Barnrättstorget och Nordiska Barnavårdskongressen.

1000-kronorsloppet


Om alla barns rätt till goda uppväxtvillkor. Producerad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Webbinarier


Genom att arrangera webbinarier vill vi erbjuda en möjlighet att fylla på med kunskap om barnets rättigheter och behov.

Mötesplatser


Vi är bland annat arrangörer av den nationella konferensen Barnrättsdagarna och Barnrättstorget under Almedalsveckan i Visby.

Nyheter om vårt arbete

Barnrättstorget – Barnets rättigheter i Almedalen 2024

Barnrättstorget är en årlig mötesplats för kunskapsutbyte om barnrättsfrågor…

Läs mer

Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen

Med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen)…

Läs mer

”Min mamma och pappa läste med mig” – Anmälan till Letterbox Club stänger 9 februari

Letterbox Club Sverige är en konkret insats som riktar…

Läs mer
Två barn går längs en väg med armarna runt varandra.

Yttrande över förslag till Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättsintyg

Stiftelsen Allmänna Barnhuset yttrar sig över Rättsmedicinalverkets föreskrifter om…

Läs mer
Fler nyheter