Vårt arbete

Vi driver utvecklingsprojekt, stödjer forskning och sprider kunskap för att stärka barn i socialt utsatta livssituationer.

Barnkonventionen är en viktig utgångspunkt i Stiftelsen Allmänna Barnhusets arbete

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en nationell aktör som ger stöd till möte för dialog mellan forskning och praktik i syfte att stärka barn och unga i utsatta situationer. Vi  samverkar med ett stort antal aktörer och verksamheter inom kommuner, regioner, statliga myndigheter, universitet, högskolor och civilsamhällets aktörer. Bland annat genom  utbildningar, stödja forskning och metodutveckling, öka kompetensen hos professionella som möter barn samt att påverka beslutsfattare.

Vi kommunicerar våra temaområden med stöd av fakta från forskning och praktik. Exempel på detta är våra sociala medier, webbinarier och mötesplatser såsom Barnrättsdagarna, Barnrättstorget och Nordiska Barnavårdskongressen.

1000-kronorsloppet


Om alla barns rätt till goda uppväxtvillkor. Producerad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.