Barn i vårdnadstvister och separationer

Stöd i samband med konfliktfyllda separationer

Barn till föräldrar som är i konflikt efter en separation befinner sig ofta i en mycket utsatt situation. När föräldrarna går skilda vägar, är i stark konflikt eller är oroade över hur den andra föräldern utövar sitt föräldraskap, då kan det finnas betydande risk för att barnets behov av omvårdnad och utveckling blir lidande.

Kunskap och erfarenhet från forskning och praktik visar tydligt att samhällets stöd till barn och föräldrar i samband med konfliktfyllda separationer inte är tillräckligt effektiva eller hjälpsamma. Det finns också stöd för att familjer i konflikt efter separation i större uträckning än andra familjer har eller har haft kontakt med socialtjänsten, vilket stödjer belägget för att inrätta och utveckla förebyggande insatser för dessa familjer. Detta tyder också på att familjer i vårdnadskonflikter kan vara belastade av en mångproblematik, vilket gör barnen extra utsatta.

Aktuellt

Material publicerat om Samverkansteam och verktyget DOORS

Samverkansteam och bedömningsverktyget DOORS har lyfts både i en antologi utgiven januari 2024 samt en artikel som publicerats i Child & Family Social Work.

Gå till nyheten och länkar till materialet 

DOORS


Läs mer om projektet DOORS – ett systematiserat frågeformulär som ger underlag för stöd och insatser till barn och föräldrar efter en separation.

Dags att prata om skilda föräldrar


På vår webbplats www.dagsattprataom.se finns information för barn, vuxna och yrkesverksamma om hur det är när föräldrar inte bor ihop.

Har du fler frågor?

Marianne Gabrielsson

Sakkunnig, barn i vårdnadskonflikter och vårdnadstvist & föräldraskapsstöd 076-809 56 02