Nytt material publicerat om Samverkansteam och verktyget DOORS

10 januari 2024 | Nyhet

Samverkansteam och bedömningsverktyget DOORS har lyfts både i en nyutgiven antologi samt en artikel som publicerats i Child & Family Social Work.

I den nyutkomna antologin Children in Custody Disputes – Matching Legal Proceedings to Problems (red. Anna Kaldal, Agnes Hellner, Titti Mattsson) har Maria Eriksson skrivit ett kapitel som rör data kring barnets mående under en vårdnadskonflikt/tvist. Hon lyfter bland annat resultaten från projektet Samverkansteam som genomfördes av Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014-2017. Marias studier visar att barnen ofta mår dåligt och att deras delaktighet i vårdnadskonflikter/tvister kan förbättras.

Referens till kapitel i antologin:

Eriksson, M. (2024). Children’s Participation and Perspectives in Family Disputes. In: Kaldal, A., Hellner, A., Mattsson, T. (eds) Children in Custody Disputes. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-46301-3_5

Artikeln Conversations about violence, risk and responsibility with divorced and support-seeking fathers in Sweden (Linnéa Bruno & Maria Eriksson), som publicerades i Child & Family Social Work28(3), bygger på intervjuer gjorda av professionella med 12 män som har misstänks eller bekräftats vara våldsamma i nära relationer, där bedömningsverktyget DOORS har använts som underlag. Intervjuerna fokuserar på hur männen värderar och hanterar uppgifter om våld.

Referens till artikel:

Bruno, L., & Eriksson, M. (2023). Conversations about violence, risk and responsibility with divorced and support-seeking fathers in SwedenChild & Family Social Work28(3), 764773https://doi.org/10.1111/cfs.13002