Barn med funktionsnedsättning

– Våld, sexuella övergrepp och kränkningar mot barn och unga med funktionsnedsättning

Ny forskning om våld mot barn med intellektuell funktionsnedsättning


Genom medel från Childhood har vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset fått möjligheten att undersöka hur vanligt det är med våld mot barn med intellektuell funktionsnedsättning.

Har du frågor?

Kontakta Amanda Nyberg – Ansvarig, förekomst av våld och sexuella övergrepp mot unga i den anpassade gymnasieskolan.

Amanda Nyberg

Forskningsansvarig 072-318 60 81

Om barn med funktionsnedsättning i Sverige och deras utsatthet för våld och kränkningar (2016)

2016 genomförde Stiftelsen Allmänna Barnhuset en systematisk och bred kunskapssammanställning av den totala utsattheten för våld och kränkningar (det som kallas för multiutsatthet eller polyviktimisering) som drabbar barn med funktionsnedsättning i Sverige.

Resultatet är denna kunskapssammanställning som gjordes i samarbete med Barnafrid och professor Carl Göran Svedin och lektor Linda Jonsson.

Ladda ner rapporten här

Har du frågor?

Kontakta vår projektledare

Åsa Landberg

Sakkunnig våld mot barn 076-809 56 07