Dubbelt så vanligt att barn med funktionsnedsättning utsätts för övergrepp och våld

14 februari 2023 | Nyhet

”Ungdomar med neuropsykiatriska eller psykiatriska diagnoser är särskilt utsatta”

I morgon förmiddag lanseras en ny rapport om barn och unga med funktionsnedsättning och hur ofta de utsätts för sexuella övergrepp och andra former av våld (jämfört med barn utan funktionsnedsättning). Stiftelsen Allmänna Barnhuset har skrivit rapporten på uppdrag av Myndigheten för delaktighet, MFD. Se lanseringswebbinariet här.

 

Diagram från rapporten ”Mer utsatta än andra”, 2023

Diagram från rapporten ”Mer utsatta än andra”, 2023

– Studien visar bl.a. att om ett barn eller en tonåring har en funktionsnedsättning av något slag så är risken dubbelt så stor för att hen blir utsatt för ett sexuellt övergrepp, blir fysiskt eller psykiskt misshandlad eller mobbad om man jämför med ett barn eller tonåring utan funktionsnedsättning, säger Carl-Göran Svedin, affilierad professor vid institutionen för socialvetenskap på Marie Cederschiölds högskola och en av forskarna bakom studien.

– Vi kan också se att ungdomar med neuropsykiatriska eller psykiatriska tillstånd och diagnoser är särskilt utsatta, fortsätter Carl-Göran Svedin.

I studien har 3268 elever i årskurs tre på gymnasiet svara anonymt på en enkät vilket ger en bild av deras erfarenheter av sexuella övergrepp och andra former av våld under hela uppväxten. Undersökningen genomfördes av forskare från Marie Cederschiöld högskola på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Stora kunskapsluckor
Sverige har stora kunskapsluckor när det kommer till barn och unga med funktionsnedsättning. Det finns lite forskning i dagsläget. Samhället behöver veta mycket mer om den här gruppen och deras utsatthet för våld och övergrepp. Rätten till en trygg uppväxt och att skyddas från alla former av våld är grundläggande i barnkonventionen.

Cecilia Sjölander, Generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

– För att säkerställa varje barns rättigheter behöver samhället ta ansvar, men då behöver vi också ha kunskap. Därför är det så viktigt att den här typen av undersökningar genomförs regelbundet. Utan kunskap kan vi inte ge de insatser som behövs för att upptäcka, förebygga och ge rätt stöd och skydd säger Cecilia Sjölander, generalsekreterare för Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Inte allmänt känt
Studien är en del i en större kartläggning om våldsutsatthet som MFD har gjort på uppdrag av regeringen.
–  I vår dialog med olika samhällsaktörer så är det tydligt att det här inte alltid är allmänt känt. Det fanns till och med en uppfattning om att de här barnen och unga borde vara utsatta i lägre utsträckning eftersom det är en grupp man värnar särskilt om, säger Maria Melin, projektledare på MFD.

Väldigt många berörs
Ökad medvetenhet om att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ÄR mer utsatta än andra är en viktig nyckel för att kunna påbörja ett förändringsarbete. Samtidigt behöver alla samhällsaktörer som arbetar med barn och unga ta del av den kunskap som redan finns om funktionsnedsättningar och våld.
– Det kan behövas attitydförändringar, i dagsläget är det inte alla som förstår att de här frågorna berör dem, säger Maria Melin.
– Men vi efterlyser också fler praktiska metoder och arbetssätt, till exempel för att kunna prata med barn med funktionsnedsättning om våld och sexuella övergrepp, avslutar hon.

Onsdagen den 15/2 kl. 10-11.30 lanserades rapporten ”Mer utsatta än andra” i ett livesänt webbinarium. Hör ansvariga forskare, Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen och Riksförbundet FUB presentera och diskutera resultaten. Se webbinariet här.

Läs rapporten i sin helhet

 

Är du journalist?

Kontakta vår pressansvariga