Kontakt

Kontoret är bemannat under kontorstid helgfria vardagar.

Kontakta oss

08-679 60 78
Telefonväxel är öppen helgfria vardagar kl. 9:00-16:00 (fredagar kl. 9:00-15:00).
Lunchstängt kl. 12:00-13:00.

Besöks- och postadress

Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Döbelnsgatan 50
112 52 Stockholm

Här hittar du vår fakturaadress

Söker du efter annan information?


Släktforskar du? Letar du efter ett specifikt Barnahus? Eller vill du ha information om hur du kan prata med barn om svåra frågor? Nedan har vi samlat några länkar. Klicka på den som är relevant för dig.

Besök dagsattprataom.se Hitta ett Barnahus Släktforskning

Vanliga frågor

Är Stiftelsen Allmänna Barnhuset detsamma som Barnahus?
Nej. Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som har i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Barnahus är en plats dit barn kan komma när det finns misstanke om att barn utsatts för brott, som misshandel, sexuella övergrepp eller barnfridsbrott. På Barnahus samarbetar polis, socialtjänst, åklagare, barnläkare och barn- och ungdomspsykologer.
Hur anmäler jag mig till konferens/utbildning?
Anmälan kan gå till på lite olika sätt. Under fliken Konferenser & utbildningar  hittar du samtliga konferenser och utbildningar som är öppna för anmälan just nu och som kommer gå att anmäla sig till inom kort. Leta upp den som du är intresserad av och klicka på anmäl dig knappen så hamnar du i rätt anmälningsformulär. Finns ingen knapp så är det inte möjligt att anmäla sig. Har du fortfarande frågor är du välkommen att höra av dig till info@allmannabarnhuset.se.
Om jag vill beställa många rapporter/broschyrer, fler än 15, hur gör jag då?
Lägg gärna en beställning på minst en av den publikation du önskar beställa. Skicka sedan ett mail till info@allmannabarnhuset.se där du hänvisar till beställningen du nyss gjort och skriver hur många exemplar du totalt önskar beställa.
Kan man beställa publikationer som privatperson?
Ja alla är välkomna att beställa våra publikationer. Ange namn och personnummer istället för företag och organisationsnummer.
Kan man ta del av era webbinarier i efterhand?
I de allra flesta fall går det att ta del av våra webbinarier i efterhand. De publiceras på vår YouTube-kanal kort efter varje livesändning.
Kostar era webbinarier något?
Det kan se lite olika ut men generellt sett så är alla våra webbinariet gratis att ta del av. För information kring ett specifikt webbinarium se Konferenser & Utbildningar
När öppnar anmälan till Barnrättsdagarna, både till konferensen och utställarplats?
Anmälan till Barnrättsdagarna öppnar vanligtvis under första halvan av december året innan konferensen hålls. Anmälan öppnar då för både utställare och deltagare. Anmälan görs på Barnrättsdagarnas egen webbplats www.barnrattsdagarna.se.
Vem ska jag vända mig till för information om Barnrättsdagarna?
Har du frågor gällande Barnrättsdagarna kan du maila projektledare Susanne Björk susanne.bjork@allmannabarnhuset.se eller ringa henne under kontorstid på 0701-06 31 13.
Kostar det något att använda DOORS, eller behövs särskild licens?
Nej, de som tagit fram DOORS i Australien månar om att barn och föräldrar får det stöd som de behöver och sprider materialet via hemsidan, se ovan. Det material som översattes från engelska och användes i projektet Samverkansteam finns tillgängligt via länkarna ovan.
Vad gör DOORS för nytta?
Resultatet av forskningen som följde projektet visade att föräldrar upplevde sig tagna på allvar och att de uppmuntrades att se på sin situation från flera perspektiv. Det satte inte sällan igång en positiv förändringsprocess. Professionella tyckte att de snabbt kom in på centrala frågor och att de kunde erbjuda föräldrar rätt hjälp snabbt.
Vilka använder DOORS i Sverige?
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tyvärr inte heltäckande överblick över hur DOORS används i Sverige. Organisationen MÄN kommer hösten 2022 att starta arvsfondsprojektet ’Pappor i separation’ där DOORS planeras att användas. De fem kommuner som har använt sig av DOORS var nöjda och arbetade fortfarande med det år 2021.
Hur anmäler jag mig?
Du anmäler dig till vår konferenser och utbildningar genom att klicka på den utbildning eller konferens som du är intresserad av under fliken Konferenser & Utbildningar i toppmenyn.
När släpps BRA för yngre barn?
Projektet beräknas avslutas i oktober 2023. Då är målet att ha färdiga kommunikationsverktyg för barn 3-6 år. Verktygen ska underlätta för barn och personal att kommunicera med varandra om barnets behov av information och hjälp när han/hon har en förälder med en svårighet. Efter projektets slut kommer kommunikationsverktygen testas i en pilot, och sen att integreras i grundutbildningen för BRA-samtal.
Vad är BRA-samtal
BRA-samtal är en modell utformad för att stödja personal inom kommuner, regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga för att uppmärksamma barns rätt till information och hjälp, när de är anhöriga.
Vad är Efter Barnförhöret?
Modellen innebär krisstöd samma dag som barnet förhörts. Behandlingspersonal möter föräldrarna och ger dem stöd att ta emot socialtjänstens och polisens information om anmälan och utredningar. De erbjuder hembesök samma dag som barnförhöret ägt rum så att barn och föräldrar får hjälp att prata om det barnet varit med om under dagen och stöd att hantera situationen. Uppföljande samtal för barn och föräldrar ger goda förutsättningar att erbjuda fortsatt stöd eller behandling.
Vad är KIBB?
KIBB:s behandlingsmodell är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit och där barnet bedöms kunna fortsätta bo i familjen. Majoriteten av alla barn som utsatts för våld i familjen bedöms ändå kunna fortsätta bo med föräldern. I Sverige har det tidigare inte erbjudits någon specialiserad form av behandling för dessa barn, utan vanligtvis har barn och familj erbjudits de insatser som familjer med andra svårigheter erbjuds.
Vad är Skolfam
Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolresultat för barn i familjehem. Skolfam-modellens grund bygger på förebyggande arbete, tvärprofessionell samverkan, barns delaktighet och mätbarhet. Modellen är manualstödd, vetenskapligt utvärderad, har inga licenskostnader och är fri för alla att använda.
Vem kan starta Skolfam?
Går din kommun i tankar om att starta Skolfam? För att starta Skolfam är det bra att ha checkat av dessa kriterier. Det är även möjligt att samarbeta med en annan kommun, om inte alla  kriterier uppfylls.
  • Det finns familjehemsplacerade barn i grundskoleålder i kommunen.
  • Det finns ett nämndövergripande beslut i kommunstyrelsen alternativt i social- eller grundskolenämnden.
  • Det finns förutsättningar att anställa en psykolog och specialpedagog som kan bilda team med barnsekreterare och familjehemssekreterare.

Skicka ett meddelande