Stora Priset för 2024 tilldelas Ersta Vändpunkten och Randiga Huset. Två organisationer som på olika sätt arbetar för att stärka barnets perspektiv när de är anhöriga.

Ersta Vändpunkten, vinnare av Stora Priset 2024

Ersta Vändpunkten
Många får under sin barndom inte den trygghet och omvårdnad de behöver och har rätt till och får bära mycket på sina axlar. En verksamhet har stått som en fristad för dessa barn och unga, där de erbjuds stöd och hjälp, de är också en av få verksamheter i landet som erbjuder hjälp till yngre barn 4-6 år. En central del i deras arbete är att barnen som är med ska få veta att de inte är ensamma om sina upplevelser, att de är på en plats där de kan finna gemenskap, stöd och hopp. En omfattande och kärleksfull insats som ger stöd, skapar möjligheter och gör förändring på riktigt. Därför går Stora Priset 2024, till Ersta Vändpunkten.

Verksamhetschef Madelein Cleve från Ersta Vändpunkten, vid prisutdelningen i Karlstad.

Ersta Vändpunktens insatser har inte bara varit betydelsefulla; de har varit livsavgörande för många barn och ungdomar som kämpar med att navigera genom en verklighet präglad av beroendesjukdom i deras närmaste krets.

Med en historia som sträcker sig tillbaka till 1986, när Ersta Diakoni startade Ersta Vändpunkten som ett svar på den bristande supporten för vuxna anhöriga till personer med missbruk. Tre år senare, 1989, blev detta engagemang för stöd utvidgat till att inkludera barn och ungdomar, och sedan dess har Ersta Vändpunkten kontinuerligt utvecklat sina insatser för denna grupp.

Forskning visar vad som behöver göras – att med förebyggande insatser bidra till att bryta isoleringen för barn när de är anhöriga och öka deras förutsättningar för att utvecklas och må bra, både här och nu i sina liv och som vuxna. Det är vad Ersta Vändpunkten gör varje dag.

Motivering: Barn och unga till föräldrar i missbruk är en särskilt utsatt grupp. Genom att erbjuda en mångfald av program och aktiviteter, från gruppverksamhet och sommarläger till familjeinterventioner och utbildningsinsatser, har Ersta Vändpunkten blivit en viktig del av många barn och ungas liv. De har inte bara skapat en plats där barn och ungdomar kan dela sina upplevelser och känslor utan även där de kan hitta tröst, stöd och vägledning för att bygga en ljusare framtid.

Randiga Huset, vinnare av Stora Priset 2024

Randiga huset
Bakom Randiga Huset står Monica Nanni vars egna erfarenheter av sorg och samhällets brist på stöd var startskottet för organisationen.

Med utgångspunkt i modellen för ”Familj i sorg”, utvecklad av Rädda Barnen, har de skapat en plats där barn och ungdomar kan mötas, dela sina upplevelser och stödja varandra genom svåra tider. Föräldrar och närstående är också välkomna till Randiga Husets mötesplatser, där de får möjlighet att dela erfarenheter och finna styrka tillsammans.

Men Randiga Husets arbete sträcker sig långt utöver sina egna väggar. Genom utbildning och fortbildning sprider de kunskap och medvetenhet om barns sorg och deras behov till samhällets alla hörn. Deras vision är tydlig och kraftfull: när ett barn eller ung förlorar en förälder ska alla sörjande ha tillgång till stöd och information efter deras individuella behov.

Malin Algotsson & Carolina Skarborg från Randiga Huset tog emot priset i Karlstad.

Ibland lyfts argumentet att dödsfall i familjen är en privat angelägenhet som samhället inte har med att göra. Randiga Huset är en inspirationskälla och en förebild för oss alla att våga sticka ut och erbjuda stödet i de svåraste av stunder. En sann symbol för hopp och förändring. Det är med stor glädje och beundran som vi tilldelar Randiga Huset Stora Priset 2024.

Denna organisation såg behovet och startades för att erbjuda tröst, stöd och hopp, för barnet och hela familjen. De erbjuder tröst och vägledning, och banar väg för en ljusare framtid. Därför är vi stolta över att tilldela Stora Priset till Randiga Huset.

Motivering: Sedan starten 2011 har Randiga Husets insatser varit livsavgörande för många barn och ungdomar som kämpar med smärtan av att ha förlorat en förälder. Randiga Huset är inte bara en ideell organisation; det är en symbol för hopp och förändring. Att en förälder dör är något av det mest påfrestande som kan drabba ett barn. Ändå är stödinsatser till denna grupp sällsynt. Med stort engagemang och medkänsla har de skapat en trygg plats för barn och ungdomar som brottas med den ofattbara smärtan av att ha förlorat en förälder.

Läs nyheten om vinnarna av Stora Priset 2024

Stora Priset 2024

Stiftelsen Allmänna Barnhusets ordförande Anne Marie Brodén och styrelseledamot Per Inge Lidén delar ut Stora Priset till Ersta Vändpunkten och Randiga Huset.