Här är vinnarna av Stora Priset 2024

9 april 2024 | Nyhet

Stora Priset för 2024 tilldelas Ersta Vändpunkten och Randiga Huset. Två organisationer som på olika sätt arbetar för att stärka barnets perspektiv när de är anhöriga.

Prisutdelningen var i Karlstad CCC i samband med konferensen Barnrättsdagarna. Prisutdelare var Anne Marie Brodén, ordförande för Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som årligen delar ut Stora Priset till den/de som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i vårt land.

Anne Marie Brodén är ordförande för Stiftelsen Allmänna Barnhuset och prisutdelare.

Ersta Vändpunkten har sedan starten 1986 kontinuerligt utvecklat sin verksamhet och erbjuder i dag en rad olika insatser för barn som har eller har haft någon i sin närhet som är beroende av alkohol eller droger.
– Många får under sin barndom inte den trygghet och omvårdnad de behöver och har rätt till och får bära mycket på sina axlar. Ersta Vändpunkten har stått som en fristad för dessa barn och unga, där de erbjuds stöd och hjälp, säger Anne Marie Brodén, ordförande för Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Ersta Vändpunkten är också en av få verksamheter i landet som erbjuder hjälp till yngre barn, 4-6 år. En central del i deras arbete är att barnen som är med ska få veta att de inte är ensamma om sina upplevelser, att de är på en plats där de kan finna gemenskap, stöd och hopp.

Årets andra pristagare, Randiga Huset, grundades 2011 av Monica Nanni vars egna erfarenheter av sorg och samhällets brist på stöd var startskottet för organisationen.
– Randiga Husets insatser har varit livsavgörande för många barn och unga som kämpar med smärtan efter att ha förlorat en förälder, något av det svåraste som kan drabba ett barn. När få andra stödinsatser fanns såg de behovet och erbjuder nu en plats för gemenskap, tröst, stöd och hopp, för barnet och hela familjen, säger Anne Marie Brodén.

Ibland lyfts argumentet att dödsfall i familjen är en privat angelägenhet som samhället inte har med att göra. Randiga Huset är en inspirationskälla och en förebild för oss alla att våga sticka ut och erbjuda stödet i de svåraste av stunder. En sann symbol för hopp och förändring.

Representanter för Ersta Vändpunkten och Randiga Huset finns på plats i Karlstad CCC för att emotta priset, i samband med en konferensmiddag tisdag 9 april.

– Det är med stor glädje vi tilldelar dessa två organisationer årets Stora Pris, säger Anne Marie Brodén.

Här kan du läsa mer om pristagarna

Intervjuer med pristagarna

Se intervju med Ersta Vändpunkten, Oskar Palmbäck & Jeanette Svensson om arbetet med barn och unga som växer upp i familjer med beroende, från Barnrättsdagarna 2024:

 

Se intervju med Rakel Eklund, sakkunnig på Randiga Huset, om hennes föreläsning på stora scenen på Barnrättsdagarna 2024 om barn i sorg:

 

Är du journalist?

Kontakta vår pressansvariga