Rätt-ish Hemma

En utbildning om barnkonventionen för dig som bor i familjehem och HVB

Rätt-ish hemma är en utbildning av, med och för placerade ungdomar där deltagarna får lära sig mer om barnets rättigheter och barnkonventionen, skapad av föreningen Knas hemma.

Knas hemma har i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Arvsfonden tagit fram utbildningen Rätt-ish Hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem och HVB. Utbildningen ska hjälpa barn och unga som är placerade att få en godare kännedom om vad Barnkonventionen är och på vilket sätt den spelar för roll i deras liv. Utifrån föreningen Knas hemma och deras ambassadörers egna erfarenheter kring samhällsplaceringar, är det tydligt att behovet av kunskap kring barnets rättigheter behövs stärkas för målgruppen själva.

Filmen om Rätt-ish


Knas hemmas ambassadörer berättar om varför utbildningen behövs i alla kommuner!

Spridning av projektet Rätt-ish

Under 2023 kommer Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med Knas hemma erbjuda tre kommuner utbildningen för fortsätta sprida den i landet. Förhoppningen är nå så många placerade ungdomar som möjligt.

Det övergripande målet är att samhällsplacerade barn och ungdomar i Sverige får en god kännedom om sina rättigheter, ges goda möjligheter att påverka villkoren kring sin placering och känna sig delaktiga och få sina röster hörda. Flera av de barn och unga som Knas hemma har mött har inte fått information om vad barnkonventionen är eller förstått vad den spelar för roll i deras egna liv. Det vill vi ändra på.

Läs mer och boka din utbildning i Rätt-ish Hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem och HVB Knas hemmas webbplats

Vill du veta mer om Rätt-ish hemma?

Agneta Ingvarsson

Nationell samordnare Skolfam 076-800 61 25