Forskning

Forskningsmedel till inriktad barn- och ungdomsforskning

Det forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut årligen rör forskning om barn och ungdomar i utsatta livssituationer.

Forskningsomgången för 2024 stängdes den 30 april. Nästa omgång öppnar våren 2025.

Forskningsdatabasen


Sök efter forskning i vår forskningsdatabas. Här finns de forskningsprojekt som har beviljats medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset, med projektstart från 2009 och framåt. Såväl avslutade projekt som pågående redovisas.

Tidigare forskningsanslag


Läs mer om de som fått beviljade medel 2023.

Frågor och kontakt

Kontakta forskningsansvarig kring frågor som rör stiftelsens forskningsverksamhet.

Amanda Nyberg

Forskningsansvarig 072-318 60 81