Forskning

Barnhuset delar årligen ut forskningsmedel till inriktad barn- och ungdomsforskning

Det forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut rör forskning om barn och ungdomar i utsatta livssituationer. 2023 prioriteras forskningsansökningar om:

  • Våld mot barn
  • Barn med föräldrar i separation eller vårdnadstvist

Ansökningssystemet

Alla ansökningar sker genom vårt digitala ansökningssystem DigiPlant. Nedan finner du länken till systemet där du kan logga in eller registrera dig. Nästa forskningsomgång öppnar under 2024.

Logga in eller registrera dig i vårt digitala ansökningssystem

Forskningsdatabasen

Sök efter forskning i vår forskningsdatabas. Här finns de forskningsprojekt som har beviljats medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset, med projektstart från 2009 och framåt. Såväl avslutade projekt som pågående redovisas.

Sök i vår forskningsdatabas

Tidigare forskningsanslag


Läs mer om de som fått beviljade medel 2023.

Vad forskning kan leda till

Nedan är ett exempel på vad resultatet kan bli av forskningsbidrag från oss.

Våld löser inget!


Om våld mot barn i Sverige. Filmen är en sammanfattning av studien Våld mot barn 2016 som Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen har låtit forskare genomföra.

Frågor och kontakt

Kontakta vår forskningsansvariga

Amanda Nyberg

Forskningsansvarig