Forskning

Barnhuset delar årligen ut forskningsmedel till inriktad barn- och ungdomsforskning.

Det forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut rör forskning om barn- och ungdomar i utsatta livssituationer. Vi prioriterar forskning om:

  • Barn i den sociala barnavården.
  • Våld mot barn.
  • Barn med föräldrar i separation eller vårdnadstvist.
  • Barn som är anhöriga till en förälder med psykisk, fysisk- eller somatisk sjukdom, missbruksproblem, funktionsnedsättning eller oväntat avlider.

Ansökningssystemet

Alla ansökningar sker genom vårt digitala ansökningssystem DigiPlant. Nedan finner du länken till systemet där du kan logga in eller registrera dig.

Logga in eller registrera dig i vårt digitala ansökningssystem

Forskningsdatabasen

Sök efter forskning i vår forskningsdatabas. Här finns de forskningsprojekt samlade som har beviljats medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset, med projektstart från 2009 och framåt, såväl avslutade projekt som pågående.

Sök i vår forskningsdatabas

Information om forskningsanslag 2022


Forskningsomgången för 2022 stängdes den 13 april och alla sökanden har fått ett meddelande kring beslut via e-post. Nästa omgång öppnar 2023.

Läs vilka projekt som beviljat medel 2022

Vad forskning kan leda till

Nedan är ett exempel på vad resultatet kan bli av forskningsbidrag från oss.

Våld löser inget!


Om våld mot barn i Sverige. Filmen är en sammanfattning av studien Våld mot barn 2016 som Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen har låtit forskare genomföra.

Frågor och kontakt

Kontakta vår forskningsansvariga

Rikard Tordön

Forskningsansvarig