Sök i forskningsdatabasen

Sök efter forskning i vår forskningsdatabas

Här finns de forskningsprojekt samlade som har beviljats medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset, med projektstart från 2009 och framåt, såväl avslutade projekt som pågående.

Har du frågor?

Kontakta vår forskningsansvariga

Rikard Tordön

Forskningsansvarig 072-213 61 88