Nordiska Barnavårdskongressen

Ett nordiskt samarbete

Nordiska Barnavårdskongressen (NBK) är ett samarbete mellan de nordiska länderna och har hållits vart tredje år sedan 1921. På engelska heter det The Nordic Congress on Child Welfare.

Syftet med NBK är att sprida kunskap från forskning och praktik inom socialt arbete med barn och ungdomar. De länder som ingår i samarbetet förutom Sverige är; Danmark, Färöarna, Finland, Island och Norge. Stiftelsen Allmänna Barnhuset är den organisation som representerar Sverige i samarbetet.

Nordiska Barnavårdskongressen, NBK, arrangeras av:

Läs mer på NBK2024.com

NBK 2024 i Olso


Välkommen till Nordiska Barnavårdskongressen, NBK 2024 i Oslo, Norge, den 2-4 september 2024. Temat är FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) i policy och praktik – vad kan vi lära av de andra nordiska länderna?