Skicka fakturor till oss

Fakturera oss

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har elektronisk fakturahantering, för att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor och minska pappersanvändningen. Vi har två möjligheter för er att leverera era fakturor elektroniskt.

Fakturaadress:

Stiftelsen Allmänna Barnhuset
FE 3190 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

PEPPOL-ID: 0007:8020001072
PDF-fakturor via mail: barnhuset(at)pdf.scancloud.se

Org.nr: 802000-1072, VAT-nr SE802000107201

Elektronisk fakturahantering

E-faktura

För er som redan idag kan skicka e-fakturor såsom till exempel Svefaktura, ber vi kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar och be dem göra uppsättningen för vår elektroniska identifierare för respektive bolag.

Vår VAN-operatör: Scancloud AB

PDF-faktura

Om ni från ert affärssystem kan skriva ut fakturor som PDF-filer skickar ni dessa till mailadresserna för respektive bolag.

  • Fakturor i Word eller annat format accepteras ej.
  • En faktura per PDF-fil.
  • OBS! Skannade PDF:er eller mail med länkar för nedladdning/hämtning av PDF-fakturor accepteras ej.

Om ni inte kan skicka e-faktura

Vi vill i första hand ha E-faktura och i andra hand PDF-fakturor. I tredje hand skickar ni pappersfakturor till fakturaadresserna.

Fakturor till dotterbolaget Allmänna Barnhuset i Stockholm AB

Vårt dotterbolag vill också ta emot e-fakturor. OBS! Kontrollera med beställaren vilket av bolagen som är fakturamottagare.

Fakturaadress:

Allmänna Barnhuset i Stockholm AB
FE 3191 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

PEPPOL-ID: 0007:5569948135
PDF-fakturor via mail: abis(at)pdf.scancloud.se

Org.nr: 556994-8135, VAT-nr SE 556994813501

Har du frågor

Kontakta vår ekonomiavdelning

Ekonomiavdelningen