Samarbeten och planeringsuppdrag

När vi möts över sektorer, med olika infallsvinklar och roller kan vi mer effektivt agera för förändring i hela systemet, förändra kulturer, värderingar, policys och regelverk, hitta nya lösningar kring infrastruktur, finansieringsmodeller, produkter eller processer, samt tillvarata och utveckla nya tekniska lösningar.

Uppströms

Uppströms är en del av Vinnovas innovationssatsning Impact Innovation, som är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

Bakom Uppströms står nio organisationer (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Friends, Bris, Reach för change, Child10, RISE, Länsstyrelsen, Örebro universitet och Linköpings universitet) som har gått samman för att identifiera vad som krävs för att skapa ett heltäckande främjande och förebyggande system som säkerställer god och jämlik hälsa för barn, och ett välfungerande och attraktivt samhälle för dem att växa upp i.

Genom projektet Uppströms skulle strukturer kunna byggas mellan aktörer som tillsammans besitter kompetens om såväl forskning som utvärdering, implementering och förvaltning samt verksamhetsnära arenor och målgruppsperspektiv.

 

Läs mer

Har du frågor

Kontakta vår kontaktperson i projektet

Amanda Nyberg

Nationell samordnare Fjärde rummet 0723-18 60 81