”Child check” uppmärksammades av SVT

8 januari 2024 | Forskningsnyhet

Under julhelgen uppmärksammades ett projekt av SVT som vår forskningsverksamhet varit med och finansierat. Under 2022 och 2023 bidrog Stiftelsen Allmänna Barnhuset med medel till Child check, ett verktyg för akutsjukvården som bidrar till att upptäcka barn som riskerar att fara illa.

”Child check” innebär att alla vuxna patienter som besöker akuten tillfrågas rutinmässigt om det finns barn i deras hushåll. Om svaret är ja och patienten uppvisar en eller flera av dessa riskfaktorer, då informeras socialtjänsten automatiskt.
  • våld i nära relationer
  • missbruk
  • svår psykisk ohälsa
”Child check” används på akuten i Lund och har utvecklats i nära samarbete med Lunds universitet.
Metoden innebär att antalet orosanmälningar från akuten till socialtjänsten har ökat markant. Som framgår av inslaget var nära hälften av barnen inte kända sedan tidigare av socialtjänsten. I de fall där barnen var kända var informationen från akuten ofta en viktig pusselbit i utredningsarbetet.

Snart öppnar 2024 års forskningsomgång, det sker vanligtvis i februari eller mars. I vår forskningsdatabas kan du läsa mer om de projekt som fått medel av oss.

Läs mer om vår forskningsverksamhet

Se inslaget från SVT


Child-check är ett verktyg som används inom akutsjukvården för att identifiera barn i riskzonen för att fara illa. Vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset är medfinansiärer till forskningsprojektet som har visat sig göra stor skillnad.