BarnSäkert – slutrapport från forskningsstudien och blickar framåt

Utgiven 20 september 2022 | Författare: Maria Engström och Steven Lucas
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Varje barns rätt till en god och jämlik hälsa och utveckling och en barndom fri från våld och försummelse är utgångspunkten för arbetet som sammanfattas i denna rapport. BarnSäkert är en ar... Läs mer

Varje barns rätt till en god och jämlik hälsa och utveckling och en barndom fri från våld och försummelse är utgångspunkten för arbetet som sammanfattas i denna rapport. BarnSäkert är en arbetsmodell som bygger på den amerikanska förlagan Safe Environment for Every Kid (SEEK), som vi har översatt, anpassat och testat för att användas inom den svenska barnhälsovården. Modellen är enkel, och går ut på att tidigt identifiera barn som lever i en hemmiljö där det förekommer psykosociala problem, som nedstämdhet, oro för ekonomin, extrem föräldrastress, riskbruk av alkohol eller upplevelser av våld, samtala öppet med föräldrarna om hur de själva och barnet påverkas och erbjuda hjälp och stöd för att förbättra familjens och barnets förutsättningar. Erfarenheterna från en extensiv pilotstudie, en tvåårig randomiserad intervention på alla barnavårdscentraler i Dalarna och fortsatt utveckling och spridning av modellen till fler regioner i Sverige har gett en tydlig bild. Arbetssättet uppfyller sitt syfte. Sjuksköterskor som har använt BarnSäkert känner en större trygghet och kompetens att möta familjer med psykosociala problem, och berättar att modellen hjälper dem i det dagliga arbetet på BVC.

Det öppnar upp samtalet med föräldern till ämnen de aldrig hade diskuterat tidigare och gör svåra saker pratbara. Många problem som annars hade kunnat gå obemärkta förbi har blivit identifierade, och många familjer har fått tillgång till hjälp som de annars inte hade fått. Nu innefattar BarnSäkert även ett strukturerat samarbete med socialtjänstens öppna verksamhet, ett nytt och unikt sätt att samverka tvärprofessionellt som stärker båda yrkesgrupperna och erbjuder småbarnsfamiljerna möjligheten till ett kraftfullt stöd. Med denna rapport ger vi en överblick över BarnSäkert-projektet, med en inledande beskrivning av bakgrunden till varför strukturerade arbetssätt behövs för att förebygga barns utsatthet och en presentation av hur BarnSäkert-modellen har anpassats, testats och implementerats i flera län. Vi presenterar resultat från forskningsstudien och en blick framåt om förutsättningarna för utveckling och spridning av modellen vidare i Sverige och internationellt. Behovet av en nationell samordningsfunktion för införandet och uppföljningen av BarnSäkert diskuteras för att bibehålla kvalitet och följsamhet till modellen och därigenom bidra till en mer jämlik hälsovård för barn 0-5 år i Sverige.