Barnhälsovårdens kvalitetsindikatorer

Utgiven 1 september 2005 | Författare: Dokumentation från Stiftelsen Allmänna Barnhusets konferens
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Idag saknas nationella uppföljningar inom barnhälsovården vilket innebär att vi inte kan värdera vare sig verksamhetens innehåll eller resultat. Det innebär att spädbarnens och förskolebarn... Läs mer

Idag saknas nationella uppföljningar inom barnhälsovården vilket innebär att vi inte kan värdera vare sig verksamhetens innehåll eller resultat.

Det innebär att spädbarnens och förskolebarnens hälsovård i värsta fall kan bli utsatt för lokala nedrustningar där endast de miniminivåer som har stöd i lagstiftning och föreskrifter för verksamheten upprätthålls. Rapporten beskriver utvecklingsarbetet med hälsoindikatorer för barn, vilka nationella register vi har idag samt ger förslag på kvalitetsindikatorer som kännetecknar en bra hälsovård och som bör finnas med i ett nationellt uppföljningssystem. Rapporten kommer att utgöra en del av underlaget i den fortsatta processen för genomförande av ett nationellt kvalitetsregister för BHV.